Zdravstveni pregledi u Isakovu u okviru realizacije projekta “Preventivni zdravstveni pregledi u ruralnim sredinama”

Ćuprija, Isakovo-Počela je realizacija projeka “Preventivni zdravstveni pregledi u ruralnim sredinama”, koji podržava Evropska Unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije, preko EUPRO plus programa.

Nosilac projekta je Crveni krst Ćuprija u partnerstvu sa lokalnom samoupravom i Domom zdravlja Ćuprija.

Isakovo od 18.09.2023 do 17.10.2023. god.
Pregled doktora utorkom i četvrtkom.
Dok medicinska sestra radi od ponedeljka do petka.

Cilj projekta je unapređenje i ponovno uspostavljanje rada seoskih zdravstvenih ambulanti.

Njihov rad je prekinut usled pandemije kovida-19, kao preduslova za obavljanje preventivnih pregleda za oko 2.000 stanovnika u selima, sa posebnim osvrtom na korisnike starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA