Škola za muzičke talente u Ćupriji upisuje učenike u školsku 2024/25 godinu

Škola za muzičke talente u Ćupriji upisuje učenike u školsku 2024/25. godinu.

Učenici se mogu upisati za sledeće obrazovne profile:

  • muzički izvođač klasične muzike – violinista
  • muzički izvođač klasične muzike – violista
  • muzički izvođač klasične muzike – violončelista
  • muzički izvođač klasične muzike – kontrabasista

Prijemni ispit će biti održan 15. juna 2024. godine sa početkom u 10 časova.

*Potrebno je da kandidati koji već pohađaju muzičku školu ponesu svoj instrument i notni materijal (škola obezbeđuje klavirskog saradnika).

Potrebna dokumentacija za prijemni ispit:

  • Popunjena prijava za prijemni ispit – formular
    Prijem prijava vršiće se od 18. marta 2024. godine do 14.juna 2024. godine
    Rezultati prijemnog ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli škole i sajtu škole najkasnije do 21. juna 2024. godine.

ROK ZA UPIS U ŠKOLSKU 2024/25. GODINU JE NAJKASNIJE DO 5. JULA 2024. GODINE.
Prijava za prijemni ispit – formular (kliknite na link)

Popunjeni formular pošaljite na sledeći mejl: ivanaciric17@gmail.com

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA