Raspisan KONKURS za osnovnu obuku pripadnika VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA !!!

  • Izvor, foto : TV Pomoravlje

05/03/2020

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji će trajati do 20. marta 2020. godine.


m>Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je državljanin Republike Srbije;
da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs;
da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
da ima završenu srednju školu;
da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.


Iz Ministarstva unutrašnjih poslova napominnju da pravo učešća imaju i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a da nisu položila vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od jedne i po godine od dana završetka Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, stoji na portalu TV Pomoravlje

Zainteresovani kandidati potrebnu dokumentaciju treba da predaju u policijskoj stanici u mestu prebivališta. Bliže informacije i uslovi konkursa objavljeni su na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

VESTI GRADA ĆUPRIJA