Predstavnici švajcarske nevladine organizacije Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) danas su posetili Ćupriju!!!

  • Izvor, foto : Opština Ćuprija

20/05/2021

Predstavnici švajcarske nevladine organizacije Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) danas su posetili Ćupriju, gde ih je dočekala delegacija Opštine Ćuprija na čelu sa predsednikom Jovicom Antićem.

Tom prilikom dve strane su pozitivno ocenile završen ciklus saradnje na projektima. Pogotovo je kao dobar primer apostrofiran projekat „Direktno učešće građana“, kroz koji su sufinansirane dve građanske inicijative: „Sportski i zabavni sadržaji u Slavijanskom parku“i „Dečiji kutak“.


Ova potonja inicijativa-projekat – „Dečiji kutak“ – realizovan je u Mijatovcu, gde su se gosti iz organizacije HSI na licu mesta uverili u ispravnost izbora opštine Ćuprija za lokalnu samoupravu u kojoj će se podizati svest o porezu kao javnom dobru.

VESTI GRADA ĆUPRIJA