POTPISAN UGOVOR- 3,7 miliona dinara za regulaciju Ostrikovačkog potoka !!!

  • Autor: cuprija.rs

25/03/2021

Potpisan ugovor između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Opštine Ćuprija – 3,7 miliona dinara za regulaciju Ostrikovačkog potoka, stoji na sajtu opštine-cuprija.rs


Foto: cuprija.rs

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Opština Ćuprija potpisali su ugovor o korišćenju sredstava iz budžeta Fonda za podršku razvoja lokalne samouprave. Reč je o namenskim sredstvima za regulacione radove na rekama i potocima plavljenih područja na teritoriji opštine Ćuprija.


Sredstva u iznosu od 3.734.784 dinara biće usmerena za regulaciju korita i obale Ostrikovačkog potoka.

VESTI GRADA ĆUPRIJA