POGLEDAJTE OBRAZOVNE PROFILE KOJE MOŽETE UPISATI U TEHNIČKOJ ŠKOLI U ĆUPRIJI !!!

  • Autor: MEDIA PS / Tehnička škola Ćuprija

06/04/2021

Tehnička škola u Ćupriji u školskoj 2021/2022. godini upisuje sledeće obrazovne profile:

U području rada SAOBRAĆAJ:

1. Tehničar drumskog saobraćaja – 4 godine

2. Tehničar unutrašnjeg transporta – 4 godine

3. Vozač motornih vozila – 3 godine.

U području rada MAŠINSTVO I OBRADA METALA:

1. Bravar-zavarivač – 3 godine (dualno)

2. Operater mašinske obrade – 3 godine (dualno)

U području rada ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA:

1. Operater izrade nameštaja – 3 godine (dualno)

2. Stolar – 3 godine (dualno).

U tekstu pogledajte spisak svih obrazovnih profila, kao i šifre koje učenici popunjavaju prilikom odabira zanimanja.

https://tehnickaskola.cuprija.edu.rs/

https://www.youtube.com

tehnicka_skola_cuprija/

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Poslovi ovog obrazovnog profila su veoma različiti. TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA obavlja sledeće poslove:
– planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka
– prati korišćenje voznog parka i planira zakonom predviđene preglede
– pravi planove servisiranja tekućih i generalnih opravki voznog parka
– izrađuje planove i svakodnevno prati korišćenje radnog vremena zaposlenih
– obrađuje i vodi evidenciju i dokumentaciju za vozni park i zaposlene
– planira postavljanje saobraćajne signalizacije
– prati realizaciju planiranogobima proizvodnje
– komunicira sa korisnicima usluga prevoza
– ispituje i prati promene na transportnom tržištu

TEHNIČARI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA mogu se zaposliti u preduzećima koja se bave usluama prevoza putnika i robe, na autobuskim stanicama, inspekciji saobraćaja, tehničkim pregledima vozila, osiguranje voznog parka, registracija vozila i sl. Mogu otvoriti i sopstveno preduzeće pomenutih delatnosti.

Po završetku srednje škole, školovanje mogu nastaviti na Saobraćajnom fakultetu ili nekom od tehničkih fakulteta kao i na fakultetima drugih profila.

Redovni učenici koji u našoj školi pohađaju obrazovni profil TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA mogu polagati vozački ispit za B kategoriju, a obuka i polaganje su BESPLATNI.

TEHNIČAR UNUTRAŠNjEG TRANSPORTA

Ako vas interesuje transport, distribucija i skladištenje robe i želite da radite u transportnom preduzeću, robnotransportnom centru ili špediciji u zemlji i inostranstvu, dobrodošli na saobraćajni smer i ovaj obrazovni profil.

STRUČNE KVALIFIKACIJE:
– poznaje skladišta i opremu za skladišta
– poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu
– poznaje tehničko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije
– obavlja poslove pripreme robe za transport
– planira redosled distribucije i transporta robe
– obavlja poslove skladištenja i upravljanja zalihama
– obavlja poslove manipulacije robe
– poznaje informacione sisteme zastupljene u unutrašnjem transportu

Nastava je kabinetskog tipa uz upotrebu miltimedijalnih nastavnih sredstava i savremenih učila. Praktična nastava se realizuje u saradnji sa socijalnim partnerima koji se bave transportom, distribucijom i skladištenjem robe.

Programom je obuhvaćena obuka za B kategoriju i BESPLATNO polaganje vozačkog ispita

MOGUĆNOSTI POSLE ZAVRŠENOG OBRAZOVANjA

Po završetku srednje škole TEHNIČARI UNUTRAŠNjEG TRANSPORTA mogu u se zaposliti u malim i velikim preduzećima koja se bave transportom skladištenjem i pretovarom robe kao što su robno – transportni centri, špedicije, javna skladišta, robni terminali itd.

FAKULTET – saobraćajni, mašinski, tehnički, informatički, kao i polcijska akademija i ekonomski fakultet ili menadžment

VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA – saobraćaj, mašinstvo, informatika, kao i viša poslovna škola

SPECIJALIZACIJA (V stepen: vozač instruktor za obuku vožnje, V stepen: tehničar drumskog saobraćaja specijalista)

VOZAČ MOTORNIH VOZILA Tokom trogodišnjeg školovanja učenici stiču potrebna znanja i veštine iz oblasti saobraćaja uz primenu savremenih metoda.

VOZAČ MOTORNIH VOZILA se bavi:
– upravljanjem kamionom i kamionom sa prikolicom
– poslovima prijema i predaje tereta
– poznavanjem prateće dokumentacije
– stručnim razmeštanjem i fiksiranjem tereta na prevoznim sredstvima

Programom je obuhvaćena OBUKA ZA „C“ KATEGORIJU i BESPLATNO POLAGANjE VOZAČKOG ISPITA

DALjE OBRAZOVANjE:

Dokvalifikacija:·
Doškolovavanje za 4. Stepen

Specijalizacija:
– Vozač specijalista (5. Stepen)
– Instruktor vožnje specijalista (5. stepen)

https://www.youtube.com/watch?v=R5xEVnLsFEo&list=UURh3kmRH_HCBxomYFFXPHFQhttps://www.youtube.com/watch?v=beWD4wAHgXM&list=UURh3kmRH_HCBxomYFFXPHFQ&index=3

OPERATER IZRADE NAMEŠTAJA

Obrazovni profil Operater za izradu nameštaja je nastao po inovativnom modelu obrazovanja, kroz privatno-javno partnerstvo kompanija i škole i to na inicijativu kompanije Standard Furniture, a sve u cilju rešavanja problema nedostatka kadrova i usmeren je na obrazovanje kadrova potrebnih u privrednom sektoru.

U toku trogodišnjeg školovanja Operater za izradu nameštaja stiče potrebna znanja iz:
1) Izrade nameštaja
2) Stolarskih veština
3) Tapetarskih veština
4) Površinske obrade i lakiranja drveta

Potreba za ovim profilima je nastala usled nedostatka kadrova u kompanijama za proizvodnju nameštaja. Učenici u prvom razredu realizuju praktičnu nastavu u kompaniji dva dana nedeljno, a u drugom i trećem razredu tri dana nedeljno. U prva tri razreda učenici stiču znanje i veštinu za izradu nameštaja a u trećem razredu se opredeljuju za jednu od tri tehnologije:
1) Stolar
2) Tapetar
3) Lakirer

Učenici koji uspešno završe obtrazovanje mogu očekivati zaposlenje u kompaniji u kojoj obavljaju praktičnu nastavu ili nastaviti dalje obrazovanje na visokim školama strukovnih studija.

STOLAR

Zanimanje Stolar omogućava osamostaljivanje učenika za obavljanje svih aktivnosti usmerenih na sprovođenje različitih proizvodnih postupaka.

Učenici se uključuju u proizvodnju po svim fazama, kao što su:
1) obrada masiva
2) obrada pločastih materijala
3) obrada furnira
4) okivanje
5) površinska obrada
6) montaža i obrada na savremenom obradnom centru

Nakon završenog trogodišnjeg školovanja svaki učenik može uz stečeno znanje i veštine samostalno da izradi:
1) razne tipove stolica, stolova
2) vrata, prozora, stepeništa
3) ormara, kreveta
4) zidnih, podnih i plafonskih obloga
5) proizvoda drvne galanterije
6) izrađuje i reparira različite predmete od drveta koristeći mašine za obradu drveta (kružne testere, glodalice, bušilice, strug i slično.

Obrada obuhvata sečenje, glodanje, bušenje, tokarenje, brušenje. Osim toga, stolari u svom radu koriste lenjir, olovku, metar, šubler, razne vrste okova, klešta, turpije, drvo, iverice, furnir, medijapan, lepkove, boje.

Stolari uglavnom rade u fabričkim halama, zanatskim radionicama, na održavanju objekata a mogu i da nastave školovanje na nekim visokim školama strukovnih studija.


BRAVAR ZAVARIVAČ – DUALNO OBRAZOVANjE

Ako imate želju da se specijalizujete za izradu delova različitih metalnih konstrukcija, odnosno da naučite da obrađujete različite metalne cevi i limove , kao i da izvodite različite postupke montaže u okviru građevinskih objekata, najbolje je da steknete duplomu za zanimanje BRAVAR – ZAVARIVAČ, za koje treba da se školujete ukupno 3 godine.

Ovo zanimanje trećeg stepena svim učenicima pruža mogućnost da se posvete izradi različitih proizvoda od metala, poput na primer nameštaja, odnosno okova za nameštaj, zatim ograda, kao i delova različitih mašina i mnogih drugih.

Radni zadaci za ovo zanimanje su usmereni na pripremu i planiranje poslovnog proces, a koji se odnosi na izradu različitih konstrukcija od metala. Zato se i očekuje da svaki učenik poznaje, kao i da u potpunosti poštuje odredbe standarda kvaliteta za tu struku, ali isto tako trebalo bi i da poseduje određena znanja koja su vezana za oblast estetike.

Tokom školovanja, učenici će imati prilike da nauče i da tumače tehničku dokumentaciju, tj. tehničke crteže, ali isto tako naučiće i kako funkcioniše proces spajanja različitih vrsta materijala, a uz primenu procesa lemljenja, zavarivanja i zakivanja.

U domen rada svakoga ko stekne diplomu BRAVAR – ZAVARIVAČ svakako spada i montaža i to kako različitih vrsta alata, tako i metalnih konstrukcija, a trebalo bi da poznaje i proces bojenja, odnosno lakiranja. U suštini, opis radnih zadataka najviše zavisi od toga u kom segmentu će se učenik sa stečenom diplomom BRAVAR – ZAVARIVAČ zaposliti, ali u svakom slučaju od njega se očekuje da, uz sve navedeno, maksimalno poštuje sve mere koje su propisane, a odnose se na sistem bezbednosti i zaštite na radu.

Svaki učenik koji se školuje za zanimanje BRAVAR – ZAVARIVAČ će tokom sve 3 godine školovanja biti u obavezi da pohađa i praktičnu nastavu. Njeno trajanje uglavnom varira, pa je tako najmanji broj radnih sati za praksu predviđen tokom prve godine školovanja, a nakon toga se povećava.

Od stručnih predmeta, uz tehničku fiziku i tehničko crtanje, odnosno mehaniku i mašinske elemente, zastupljena je hemija i mašinski materijali, a zatim i tehnologija obrade i osnove elektrotehnike, organizacija rada i tehnologija obrazovnog profila. Predmet mašinski elementi, ali isto tako i predmet tehnologija obrazovnog profila se izučavaju tokom druge i treće godine školovanja.

Inače, u toku sva tri razreda učenici imaju i obavezan izborni predmet, a prema programu ovog obrazovnog profila. To znači da oni svake školske godine imaju priliku da odaberu da li će kao izborni predmet uteti versku nastavu ili građansko vaspitanje.

Kao i za većinu obrazovnih profila koji se odvijaju tokom tri godine, postoje opšti predmeti koji se izučavaju svake školske godine, odnosno fizičko vaspitanje, strani jezik, matematika i srpski jezik i književnost. Pored toga, učenici od opštih predmeta izučavaju i geografiju i istoriju, odnosno likovnu kulturu, kao i muzičku umetnost. Osim njih, u nastavnom planu se nalaze i ekologija i zaštita životne sredine, odnosno računarstvo i informatika.

Svaki učenik koji bude stekao diplomu BRAVAR – ZAVARIVAČ ima mogućnost da u relativno kratkom roku pronađe zaposlenje u struci za koju se školovao, jer na tržištu rada u ovom trenutku postoji veliki broj oglasa koji traži kvalifikovane BRAVARE, odnosno ZAVARIVAČE.

OPERATER MAŠINSKE OBRADE – DUALNO OBRAZOVANjE

Operater mašinske obrade je obrazovni profil uveden zbog potreba privrede za kadrovima osposobljenim za izradu predmeta na klasičnim alatnim mašinama (strug, glodalica, brusilica) i kompjuterski upravljanim mašinama (CNC-strug i CNC-glodalica), a od školske 2018/2019. godine odvija se po programu dualnog obrazovanja.

Tokom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju da:
– koriste tehničko-tehnološku dokumentaciju
– obave sve pripreme mašina, alata i pribora potrebnih za izradu predmeta
– upravljaju klasičnim i CNC mašinama
– mere i kontrolišu predmete u proizvodnom procesu
– rešavaju probleme koji se javljaju na radnom mestu

Nastava iz stručnih predmeta se odvija u školskoj radionici i savremeno opremljenim kabinetima, a takođe i kroz praksu u firmi koja je partner Škole za ovaj obrazovni profil.

Prednosti ovog obrazovnog profila su:
– smanjen broj predmeta
– sažet sadržaj predmeta prilagodjen potrebama ovog obrazovnog profila
– povećan broj časova praktične nastave (u prvom razredu jedan dan nedeljno, u drugom razredu dva dana nedeljno, a u trećem razredu tri dana nedeljno)
– poslednje dve nedelje školske godine učenici imaju samo praktičnu nastavu u školskoj radionici i u proizvodnim pogonima

– predviđen broj učenika u odeljenju je 15

Obrazovni profil omogućava tri izlaza:
1. operater mašinske obrade – strugar
2. operater mašinske obrade – glodač
3. operater mašinske obrade – brusač

Nakon završenog školovanja učenici su kvalitetno osposobljeni i pruža im se mogućnost zaposlenja u svakoj radionici opremljenoj bilo klasičnim ili CNC mašinama (od malih privatnih radionica do savremeno opremljenih pogona). Preduzeća često traže mišljenje – preporuku škole prilikom zapošljavanja naših učenika.

https://www.youtube.com/watch?v=KSnPs3zO_Gc&list=UURh3kmRH_HCBxomYFFXPHFQ&index=8https://www.youtube.com/watch?v=9bMKx_FcJTw&list=UURh3kmRH_HCBxomYFFXPHFQ&index=8

VESTI GRADA ĆUPRIJA