Opština Ćuprija formirala Geografsko informacionog sistem – SAMO JEDNIM KLIKOM DO SVIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI !!!

22/11/2020

Ćuprija- Opština Ćuprija formirala je registar svih do sada popisanih objekata koji se nalaze u javnoj svojini, što je, osim transparentnosti doprinelo povećanju vrednosti samih tih objekata.

Foto Opština Ćuprija

Predsednik Antić se zahvalio Gradu Nišu što je odabrao Ćupriju kao partnera u ovom projektu čiji je cilj povećanje efikasnosti i transparentnosti javne uprave kroz unapređenje upravljanja imovinom.

Zaposleni u ćuprijskoj Opštinskoj upravi su efektivno radili u proteklih 18 meseci na uvođenju Geografskog informacionog sistema.

Svetlana Kostić, koordinatorka projekta „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografsko informacionog sistema“ ispred Opštine Ćuprija je istakla da je Opština Ćuprija već uspela da ozakoni trinaest objekata koji su odabrani po prioritetu. Ovaj projekat EU iznosio je 220.700 evra i, osim ozakonjenja objekata, on je kao glavni cilj imao uvođenje Geografskog informacionog sistema.


Na sajtu opštine Ćuprija klikom na link od sada možete da dobijete jedan dobar kartografski prikaz, na kome su tačno obeleženi svi objekti, odnosno nepokretnosti u javnoj svojini, a jednostavnim klikom na određeni objekat, dobićete detaljnije informacije o njemu. Ovo je posebno važno za naše građane, za zaposlene u javnim i drugim institucijama, ali i za potencijalne investitore, koji na ovaj način mogu da dođu do potrebnih informacija o braunfild i grinfild lokacijama na teritoriji opštine Ćuprija.

Opština Ćuprija je formirala jedan registar svih do sada popisanih objekata koji se nalaze u javnoj svojini, što je, osim transparentnosti, „donelo i povećanje vrednosti samih tih objekata“.

Projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje GIS-a“ realizuje se u okviru Programa Exchange5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

LINK: GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

VESTI GRADA ĆUPRIJA