Održana sednica Skupštine opštine Ćuprija, sedma po hitnom postupku !!!

  • Izvor, foto : Opština Ćuprija

20/08/2021

Današnju sednicu Skupštine opštine Ćuprija, sedmu održanu po hitnom postupku,  odbornici su otvorili razmatranjem predloga Odluke o izradi i dopuni Plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija. 

Razlog donošenja izmenjenog plana je, kako stoji u obrazloženju odluke, „potreba za stvaranjem atraktivnih lokacija za urbanizaciju, uz preispitivanje postojećih kompatibilnih namena sa mešovitom namenom površina a sve u cilju stvaranja ambijenta i uslova za podsticaj nove izgradnje i razvoja grada.“. Predlog odluke prošao je glasovima većine odbornika a slično je bilo i u vezi sa donošenjem Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom, kojom je Miroslavu Stojkoviću iz Ćuprije odobreno da, radi nastavka procesa legalizacije, otkupi zemljište označeno kao k.p. br. 1254/2 u KO Mijatovac.

Strategija razvoja socijalne zaštite za period 2021-2026 i Odluka o pristupanju izradi Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja u opštini Ćuprija za isti period, takođe su dans dobili „zeleno svetlo“ odbornika većine u Skupštini opštine Ćuprija.

Nakon pitanja koja su bila posvećena socijalnoj zaštiti, odbornici su razmatrala i jednu temu koja se ticala kulture, pa je glasove skupštinske većine dobio i izmenjen i dopunjen Statut Ustanove kulture, koji je tako usklađen sa Zakonom o kulturi, a na sednici je potom prihvaćena i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i društava kapitala, odnosno na sve subjekte na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Ćuprija.


Na kraju Sedme sednice po hitnom postupku Skupštine opštine Ćuprija, odbornička većina razrešila je stare a potom imenovala nove predsednike radnih tela u tri mesne zajednice. Tako je od danas predsednik Radnog tela u Batincu Jugoslav Stanojević, u Krušaru Mile Nikolić a u Dobričevu Slađan Milenković.

Inače, treba istaći i upozorenje predsednika Skupštine opštine Ćuprija Ninoslava Erića koji je, pre početka sednice, uputio apel i odbornicima i građanima da se pridržavaju epidemioloških mera a pre svega da se vakcinišu, jer je, kako je predsednik Erić naglasio, „u ćuprijskoj Opštoj bolnici na lečenju već 35 ljudi“, među kojima, kako saznajemo, ima i maloletnih.

EKONOMIJA VESTI GRADA ĆUPRIJA