Odabrani pobednici ZIman-ovih konkursa za mlade !!!

 • Izvor: Vladimir Stojković

06/04/2021

Zaječarska inicijativa je krajem prošle godine raspisala konkurse u okviru svojih programa: ZIman-ov fond za mlade, Mladi u pokretu i Školski izbori.

style=“text-align: center;“>Foto: Centar za kreativni razvoj, Knjaževac

Za program ZIman-ov fond za mlade konkurisalo je 16 organizacija, koje će raditi na doprinosu odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica putem video sadržaja, interaktivne predstave, škole medijske pismenosti, oslikavanjem murala, javnog zagovaranja, kao i interaktivnog stripa. Onim organizacijama čiji su projekti ušli u uži krug selekcije date su smernice kako  bi unapredili svoje projekte. Organizacije su mogle da konkurišu za sredstva u iznosu  do 3.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Nakon drugog kruga selekcije odobreno je 6 projekata, dok su 4 organizacije stavljene na rezervnu listu:

 • Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar – “I mi smo tu”
 • Studentska organizacija Paraćin – ‘’I u dobru i u zlu’’
 • Udruženje građana ‘’Nova alternativa’’, Boljevac – “Filtriraj buku”
 • Veb Tim ‘’Bor 030’’ – ‘’Ne laži me čoveče’’
 • Timočki omladinski centar, Zaječar – ‘’Nevidljivi grad’’
 • Centar za kreativni razvoj, Knjaževac – ‘’Tačka na i’’.


Kroz program Mladi u pokretu podržana su 4 parlamenta iz Zaječara, Bora, Aleksinca i Majdanpeka.

 • Gimnazija ‘’Bora Stanković’’, Bor – ‘’Izađi na crtu’’
 • Biotehnološka škola ‘’Šumatovac’’, Aleksinac – ‘’Parlament kakav želimo’’
  • Gimnazija ‘’Mile Arsenijević – Bandera’’, Majdanpek – ‘’Imunizacija od dezinformacija’’
  • Gimnazija, Zaječar – ‘’Mladi sede u vladi’’
 • Parlamenti će putem kraćeg filma, interaktivnim igricama, simulacijom skupštine i slično, pokušati da utiču neke od problema sa kojima se suočavaju u svojim sredinama kao što su nedovoljna informisanost i nerazvijeno kritičko mišljenje, kao i nedostatak svesti o demokratiji i političkim procesima.

  Za program Školski izbori prijavili su se parlamenti iz Ćuprije, Bora, Zaječara i Majdanpeka. Ovi parlamenti će birati svoje predsednike I predsednice – u pravom demokratskom maniru, kroz prave i direktne izbore, koje će sami organizovati.

  Programe u okviru ZIman-ovog fonda realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.

  Više o ovim programima, možete saznati na:  ziman.rs

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA ĆUPRIJA VESTI GRADA PARAĆIN