Od 1.10.2019 do 31.12.2020. godine sprovodiće se projekat „Savetodavna služba za građane opštine Ćuprija“ !!!

20/09/2019

Od 1.10.2019 do 31.12.2020. godine, sprovodiće se projekat „Savetodavna služba za građane opštine Ćuprija“ u zgradi Opštine i u seoskim mesnim kancelarijama prema utvrđenom rasporedu, koji će naknadno biti objavljen.

Besplatna pravna podrška pružaće se sledećim kategorijama: socijalnom ugroženom stanovništvu, starim licima, osobama sa invaliditetom, dugoročno nezaposlenim licima, nacionalnim i verskim manjinama, izbeglicama, interno raseljenim licima.

Besplatna pravna podrška odnosi se na pružanje besplatnih pravnih saveta, pisanje zahteva, molbi građana sa gradske i seoskih teritorija opštine Ćuprija.


HH11 (660 x 140)
HH22 (660 x 140)
HH33 (660 x 140)
HH44 (660 x 140)
suncica2_o (600 x 130)
suncica3_o (600 x 130)

Projekat „Savetodavna služba za građane opštine Ćuprija“ realizuje se u okviru programa podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SWISS PRO, koji sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština.

Za sve informacije građani se mogu obratiti stručnom licu u zgradi Opštine od 1.10.2019. godine.

VESTI GRADA ĆUPRIJA