NAUKA I METOD – metodologija naučno-istraživačkog rada-Stručna monografija Dejana Dašića, naučnika, profesora, maratonca …!!!

11/12/2019

Reka Velika Morava je najveća srpska reka, pa je verovatno i samo zbog toga najveće srpsko bogatstvo. Na njenim obalama je ovozemaljski raj – plodne njive, voćnjaci, vinogradi, pašnjaci i šume. Sve rađa na ovoj zemlji, a ponajviše pametni i plemeniti ljudi.

Dug je spisak ljudi koji su ponikli na obalama Velike Morave. Rasuti su po celom svetu. Ali ima i onih koji žive i rade i daju sebe zavičaju, kojima je najlepše baš pored Velike Morave.

Profesor dr Dejan Dašić je pravi Moravac, rođen je u Ćupriji i živi u Jagodini. Ne smeta mu da radi u Beogradu, Čačku, Banja Luci… Trči maraton u Jagodini i svuda gde je dobrodošao.

Prepozanat je i kao pripadnik velike svetske Rotari organizacije, član je Rotari kluba „Ćuprija Morava“.

Na kraju 2019. godine profesor dr Dejan Dašić je objavio još jedan svoj naučni rad.
U organizaciji Visoke škole Akademskih studija „Dositej“ iz Beograda, publikovana je stručna monografija „Nauka i metod“, sa podnaslovom „Metodologija naučno-istraživačkog rada“.


suncica2_o (600 x 130)
suncica3_o (600 x 130)

Monografija je odlukom komisije za izdavačku delatnost broj 201/03 od 27.09. 2019., odobrena za štampu i upotrebu u nastavi na predmetu NIR (naučno istraživački rad). Kao recenzenti ove monografije potpisani su univerzitetski profesor Andon Kostadinović, osnivač Akademije Dositej prof. dr. Zoran Jovanović i prof. dr Dragan Živković.
Neophodno je da se istakne da se u monografiji nalaze i intervjui sa eminentnim naučnim radnicima, a u trećem poglavlju Rotarijanac – programski direktor istraživačke stanice Petnica – Nikola Božić, objašnjava da je glavni cilj istraživačke stanice Petnica prepoznavanje darovitih mladih iz svih delova Srbije kojima treba omogućiti da realizuju sopstvene istraživačke projekte zasnovane na realnim problemima. Zatim obučavanje mlađih nastavnika da primenjuju u svom radu savremene naučne ideje i koncepte i najbolje metode nastave, podsticanje saradnje i razmene znanja, iskustva i ideja među mladima koji pohađaju različite škole ili fakultete i td.

Dejan R. Dašić – Vanredni profesor na Visokoj školi akademskih studija „Dositej” u Beogradu. Urednik naučnog časopisa Srpska akdemska misao, učesnik velikog broja međunarodnih naučnih konferencija, autor mnogobrojnih članaka objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, član naučno-uređivačkih odbora i uredništva naučnih časopisa, recenzent. Autor monografskih publikacija: Azbuka Rotarija (2011), Azbuka Rotarija – drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje (2012); Izabrane teme: medijski, istorijski i etički aspekti brendiranja (2015); Izabrane teme 2: Destinacijski, medijski i istorijski aspekti brendiranja (2016); Marketing u sportu sa elementima industrije u sportu (2018, koautor). Autor ili koautor je preko 70 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. U najavi je i 7 knjiga „Brendiranje država i nacija“, što je i uža naučna oblast i polje naučnog interesovanja Dejana Dašića.

Ostaje da profesor dr Dejan Dašić, naučnik, profesor, maratonac i idejni tvorac i direktor Jagodinskog maratona, oženjen i otac troje dece, nastavi da promoviše svoj zavičaj i lepote Velike Morave.

VESTI GRADA ĆUPRIJA