Mladi Ćupričani traže odgovarajući prostor za okupljanje !!!

15/07/2021

Predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije posetili su Ćupriju kako bi zajedno sa svojim saradnicima iz lokalnog Saveta za mlade finalizovali projekat “Odlučionice”.

Prva definisana inicijativa mladih Ćuprije na čijem će se ostvarenju raditi u narednom periodu jeste dobijanje odgovarajućeg prostora za okupljanje, a ovu svoju želju oni su iskazali kroz spot koji su snimali na više lokacija u gradu.

Činjenica da je u Ćupriji oformljen Savet za mlade govori da postoji dobra volja za osluškivanje potreba populacije koja predstavlja budućnost jednog društva, a takođe entuzijazam da se ovom temom ozbiljno pozabavi na institucionalnom nivou. Nadam se da će dobar primer slediti okolni gradovi u kojima još uvek ne postoji ni Savet za mlade niti Kancelarija za mlade, a tu pre svega mislim na Paraćin i Jagodinu – kaže Milja Zdravković iz Krovne organizacije mladih Srbije.


Nedavno istraživanje pokazalo je da mladi u opštini Ćuprija još uvek nemaju jasno definisane želje i potrebe, koje bi pretočili u konkretne zahteve. Prema rečima Milje Zdravković, pomoć u tome trebalo bi da im pruži poseban tim poput Saveta ili Kancelarije za mlade, čiji bi sledeći zadatak bilo donošenje Strategije o položaju i potrebama mladih, a kasnije i Lokalnog akcionog plana za mlade, odnosno njegovih izmena ukoliko takav akt već postoji.

VESTI GRADA ĆUPRIJA