Kratkotrajan poremećaj u isporuci prirodnog gasa u Ćupriji zbog radova na gasnoj mreži

JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u opštini ĆUPRIJA, da će zbog neophodnih radova na sanaciji oštećenja na čeličnom distributivnom gasovodu na području te opštine doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u četvrtak, 27.07.2023. godine, od 08:00 do 20:00 časova .

Bez redovne isporuke prirodnog gasa će ostati sledeća mesta isporuke:
∙Široka potrošnja SUPSKA
∙Široka potrošnja „BOLNICA“
JP Srbijagas-ODS (Operator distributivnog sistema) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa, obavestio korisnike distributivnog sistema, koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Po završetku radova, a očekuje se da će to biti najkasnije u ČETVRTAK, 27. jula do 20 časova, JP „SRBIJAGAS“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

Molimo potrošače da imaju razumevanja za navedene radove.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA