OBJAVLjEN KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA U DOM “SREĆNO”

Ćuprija-Dom učenika srednjih škola “Srećno“ Ćuprija, na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, raspisao je konkurs za prijem učenika za školsku 2023/24.godinu, u kojoj prima 100 kandidata, 53 učenice i 47 učenika.

Pravo na smeštaj i ishranu imaju učenici koji su prvi put upisani u određeni razred, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

Dom opredeljuje do 10% mesta za pripadnike osetljivih društvenih grupa. Prijem se vrši na osnovu Pravilnika o smeštaju i ishrani učenika i studenata, a vaspitni rad u ustanovi ostvaruje se na srpskom jeziku.

Za prvu raspodelu prijave se podnose od 3. do 14. jula 2023. godine u vremenu od 8 do 14 časova radnim danima i u subotu 8. jula od 9 do 13 časova u Domu učenika srednjih škola „Srećno“, ul. Kneza Miloša bb, u Ćupriji.

Za preostala slobodna mesta, kao i za pripadnike osetljivih društvenih grupa, koji prema redosledu na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, prijave se mogu podneti od 24. do 28. avgusta godine od 8 do 14 časova.
Učenici koji prema pravilnicima o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja imaju obavezu obavljanja profesionalne prakse, koja se brojčano ocenjuje i ulazi u ukupan prosek ocene, obavezni su da se prijave u prvoj raspodeli, a njihovo rangiranje obaviće se u drugoj raspodeli, kada dostavljaju svedočanstva.

Učenicima koji se ne prijave u periodu od 03. do 14. jula neće se naknadno primati prijave.
Preliminarna rang-lista primljenih učenika biće istaknuta na oglasnoj tabli Doma i na sajtu www.dus.rs u roku od 3 dana od isteka roka za prijem dokumenata.​
Rok za podnošenje prigovora je 8 dana.​
Konačna rang-lista biće objavljena 27.7.2023. godine.​
Sve informacije mogu se dobiti na sajtu Doma www.dus.rs

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA VESTI GRADA DESPOTOVAC VESTI GRADA SVILAJNAC