Ćuprija će, u skladu sa strategijom razvoja opštine i nacionalnim ekološkom programom, dobiti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda !!!

  • Izvor: cuprija.rs

11/04/2021

Ćuprija- Ćuprija će, u skladu sa strategijom razvoja opštine i nacionalnim ekološkom programom, dobiti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Prvi korak u tom pravcu načinjen je na sednici Opštinskog veća odlukom da opština neposrednom pogodbom pribavi nepokretnosti za izgradnju postrojenja.


Reč je o šest parcela u potesu „Krajić“ ukupne površine 26 720 hiljada metara kvadratnih koje su, Planom za generalnu regulaciju gradskog naselja, već predviđene za tu namenu. 

 U obrazloženju odluke naglašeno je da se pomenuto zemljište pribavlja neposrednom pogodbom, a ne eksproprijacijom jer je proces kraći i jevtiniji, prenosi opštinski portal cuprija.rs


U sklopu ove odluke formirana je i komisija za sprovođenje čitavog postupka pribavljanja nepokretnosti.

Pored ovog, centralnog pitanja, Opštinsko veće danas je utvrdilo i spisak katastarskih parcela kojima je promenjena namena. 

Naime, deo nekadašnjeg poljoprivrednog zemljišta na lokacijama Rasputnica, Zmič i naselje Minel, koje je pretvoreno u građevinsko, katastarski nije obrađeno pa je bilo neophodno da se precizno definišu sve parcele kojima je promenjena namena.

VESTI GRADA ĆUPRIJA