NOVO NAPLATNO MESTO JKP “ČAČAK” I JKP “KOMUNALAC” !!!

  • Izvor: JKP Komunalac

16/02/2019

ČAČAK – Sagledavajući potrebe korisnika usluga, naše preduzeće je, u saradnji sa JKP “Čačak” otvorilo naplatno mesto u Ljubiću u ulici Knićaninovoj broj 46.

trong>Građani na ovom naplatnom mestu mogu plaćati usluge iznošenja i deponovanja smeća JKP”Komunalac” Čačak, kao i usluge grejanja JKP “Čačak” Čačak.

Ljubić je deo grada sa velikim brojem korisnika usluga kako individualnog, tako i kolektivnog stanovanja i svakako ima potrebu za približavanjem servisa poput mesta za naplatu komunalnih usluga.

Građani usluge ovih javnih preduzeća mogu plaćati:

Svakog radnog dana od 9 do 17 časova

Subotom od 8 do 13 časova

Kontakt telefon: 032/353-254

VESTI GRADA ČAČAK