Počelo izvođenje građevinski!h radova na uređenju korita Ivičkog potoka i potoka Parac!!!

  • Izvor, foto : Opština G. Milanovac

14/11/2018

G. Milanovac-Radi sanacije posledica elementarnih nepogoda koje su 2014. i 2018. godine pogodile delove grada kojim protiču Ivički potok i potok Parac opština Gornji Milanovac izradila je Elaborat hitnih radova za uređenje potoka i na osnovu ovog elaborata krenulo se sa izvođenjem građevinskih radova na uređenju korita ova dva potoka.

trong>Predsednik opštine Dejan Kovačević u prisustvu Božidara Vučetića, direktora JP za izgradnju, predstavnika građevinskih firmi koje izvode radove i nadzornog organa, obišao je radove.

Ovom prilikom Kovačević je podsetio na izuzetnu saradnju koju opština Gornji Milanovac ima sa državnim institucijama, a posebno je naveo saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima.

On je naveo da je Opština sa Kancelarijom u prethodnom periodu započela nekoliko kapitalnih projekata od kojih su neki realizovani: „ Danas se nalazimo na potezu Ivičkog potoka koji prolazi kroz sam centar grada i koji nikada nije bio uređen kao što će biti nakon završetka ovih građevinskih radova.“

Kovačević je dodao da se pored uređenja korita Ivičkog potoka, istovremeno radi i na uređenju korita potoka Parac: „Radimo u nekoliko nivoa i radimo brane koje će služiti za visoke vode i za bujice kada budu padale velike kiše.“

2942
2937
2938
2939
2941

Prvi čovek Gornjeg Milanovca je dodao da je ukupna vrednost ovih radova oko 138 miliona dinara i da se radovi u potpunosti finansiraju sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima:

„Na Opštini je bilo da izradi projektnu dokumentaciju i da da stručni nadzor, što smo mi i učinili. Posle sređivanja ovog potoka imaćemo dva efekta. Prvi efekat jeste da ne budu više poplave u ovom delu grada, a drugi efekat jeste vizuelni gde ćemo dobiti jedan jako lep i uređen potok koji se nalazi u samom centru grada, koji ide iznad Velikog parka, čije je rekonstrukcija takođe u planu, a za to se trenutno radi projektna dokumentacija.“

Radove na uređenju korita ova dva potoka izvodi VDOO „Morava“ iz Čačka sa članovima grupe VD „Zapadna Morava“. Rok za izvođenje radova je 150 dana i predviđeno je da u ovom periodu bude urađeno 1200 metara korita Ivičkog potoka i 260 metara korita potoka Parac.

SRBIJA GRADOVI