Opštinska uprava opštine Aranđelovac objavila je javni oglas za građane Aranđelovca za upis u birački spisak!!!

  • Izvor: rtvsumadija.com

17/01/2018

Proverite da li ste upisani u birački spisak

Arandjelovac- Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je beogradske i lokalne izbore za Aranđelovac i Bor za  4. mart.

m povodom Opštinska uprava opštine Aranđelovac objavila je javni ogras za građane Aranđelovca za upis u birački spisak.

Povodom raspisanih izbora za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac zakazanih za 4. mart 2018. godine, počev od 16. januara u sedištu opštine Aranđelovac, Venac Slobode br.10 (kancelarija broj 11 u prizemlju) može se izvršiti uvid u birački spisak, i podneti zahtev:

  • za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, svakog radnog dana i subotom, od 7.30 do 15.30 časova, do njegovog zaključenja 16.02. 2018. godine do 24 časa, kao i proveru preko sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, tako što se u prazno polje unese JMBG i zadati kod sa slike na sajtu.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora, a mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i tražiti upis, brisanje ili izmenu neke od činjenica uz prilaganje potrebnih dokaza.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu u biračkom spisku ima i podnosilac liste, ili lice koje on ovlasti i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju građani, uz prilaganje propisanih dokaza.

Obaveštavaju se građani da rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava do zaključenja biračkog spiska, odnosno 16.02.2018. godine do 24 časa, a od zaključenja biračkog spiska pa sve 72 časa pre dana izbora tj. 28.02. 2018. godine – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Sva potrebna obaveštenja u vezi ažuriranja biračkog spiska mogu se dobiti na telefon 034 701 – 739.

SRBIJA GRADOVI