MOGU DA NEĆU – LjUBAV NIJE NASILjE !!!

14/11/2018

PREPOZNAJ RODNO ZASNOVANO NASILjE MEĐU MLADIMA-Jednodnevna radionica za predstavnice i predstavnike omladinskih organizacija sa ciljem povećanja svesti o neprihvatljivosti rodno zasnovanog nasilja među mladima u unapređivanja prevencije, kao i podrške i pomoći za one koji su pretrpeli nasilje, Autonomni ženski centar (AŽC) i OPENS 2019 zajednički realizuju aktivnosti namenjene omladinskim organizacijama.

trong>U okviru realizacije programa OPENS-a za 2019.godinu AŽC izvodi jednodnevne radionice za predstavnice i predstavnike omladinskih organizacija. Radionica se izvodi za 25 učesnice/-ka, traje 7 sati i zasniva se na interaktivnom radu sa ciljem povećanja znanja o rodno zasnovanom nasilju, njegovim uzrocima i posledicama, predrasudama u vezi sa ovom pojavom. Pored toga, fokus je na prepoznavanju i pristupu mladima sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja ili onima za koje postoje saznanja ili sumnji da vrše nasilje, i povećanju znanja o izvorima podrške i pomoći za žrtve nasilja. Edukacija takođe otvara temu seksualnog uznemiravanja. Radionica je namenjena prvenstveno onima koji su u okviru svog rada u neposrednom kontaktu sa mladima i kojima se mladi obraćaju za informacije i podršku.

Radionice će se održati Novom Sadu u dva termina:
1. 19.6.2019. od 9h do 16h
2. 20.6.2019. od 9h do 16h

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


Radionica se izvodi prema sledećoj satnici:

09.00 – 09.30 Otvaranje seminara – dobrodošlica, upoznavanje učesnica/ka
09.30 – 10.30 Uvod u rodno zasnovano nasilje
10.30 – 10.45 – Pauza
10.45 – 11.45 Rodno zasnovano nasilje – vrste nasilja
11.45 – 12.45 Stavovi o nasilju – barometar
12.45 – 13.30 – Pauza za ručak
13.30 – 14.00 Mitovi i činjenice
14.00 – 14.30 Zaštita od nasilja – zakoni i institucije
14.30 – 15.00 Seksualno uznemiravanje – #MeToo
15.00 – 15.10 – Pauza
15.10 – 15.45 Samopoštovanje i postavljanje granica
15.45 – 16.00 Evaluacija i zatvaranje seminara

Učešće na radionici je besplatno, uz obezbeđen ručak i osveženje.

Molimo da prijavite vaše učešće na jednom od dva predložena termina do utorka, 18. juna, preko sledećeg linka:  PRIJAVA

SRBIJA GRADOVI