Izložbe, tribine i promocije knjiga u Kulturnom centru Novog Sada !!!

 • Izvor: KC Novi Sad

14/11/2018

N. Sad-Izložba „Surprise” autora Nemanje Golijanina biće otvorena u ponedeljak, 06. maja u 20 časova u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Izložba se može pogledati svakog radnog dana od 10 do 20 časova i trajaće do 17. maja.

Prizori u ovim radovima naseljeni su različitim radnjama, akcijama i karakterima, a razlaganjem i raskadriranjem uspostavlja se neposredna komunikacija u simuliranom teatarskom i izolovanom scenskom prostoru. Surprise predstavlja ambijent koji na bizaran i provokativan način tretira prepoznatljive simbole potrošačke kulture i konzumaciju trivijalnog. Odbijajući svaku pomirenost sa sadašnjošću ovim crtežima preispitujem mesto čoveka i bit egzistencije, kao i poziciju slike i crteža u eri digitalizacije.” (Autor)

Nemanja Golijanin
Rođen je 1983. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo. Kao rezultat postignuća u istraživanju figuracije u crtežu, bio je stipendista Fakulteta likovnih umetnosti na Međunarodnoj školi slike, crteža i skulpture u Italiji. Nakon završetka studija, nastavio je da izlaže u zemlji i inostranstvu. Koautor na umetničkim projektima u Platformi Klaster art. Živi i radi u Beogradu.

trong>Izložba  „Nikola Tesla – U svom i našem vremenu“ koju organizuje Muzej Nikole Tesle u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada biće otvorena u utorak, 07. maja u 11 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložbu će otvoriti gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević.  Izložbu možete pogledati do 13. maja.

Na otvaranju izložbe posetiocima će biti dostupna i VR oprema sa aplikacijama pomoću kojih će moći da vide dve Tesline najpoznatije laboratorije kroz svet virtuelne realnosti.

Izložba „Nikola Tesla – U svom i našem vremenu“ prikazuje život i delo jednog od najvećih naučnika na svetu, sa posebnim osvrtom na poreklo Nikole Tesle i istorijat porodice. Izložbu prate radni modeli Teslinih najznačajnih pronalazaka – indukcionog motora nazvanog „Kolumbovo jaje“ koji je Tesla prikazao na Svetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine, i Teslinog transformatora koji predstavlja osnov za istraživanja visokofrekventnih struja i kamen temeljac ideje o bežičnom prenosu energije, kao i maketa poslednje Tesline laboratorije, čuvenog tornja na Long Ajlendu.

Tribina „Edvard Kardelj – propast Jugoslavije?“ biće održana u utorak, 7. maja u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je msr Ognjen Karanović, istoričar.

Za mnoge posmatrače istorijskih stanja i procesa na postjugoslovenskom prostoru u decenijama posle smrti Josipa Broza Tita, ime Edvarda Kardelja neumitno je postavljano u relaciju sa kolapsom jugoslovenske države i ideje. Međutim, postavljamo pitanje ko je bio Edvard Kardelj i da li nam je dopušteno da njegovu ulogu i delo posmatramo u pomenutom kontekstu? Bio je slovenački političar (Ljubljana, 27.01.1910 – Ljubljana, 10.02.1979). Završio je učiteljsku školu u Ljubljani. Od 1928. bio je član KPJ, a 1930–32. bio je zatvoren. Godine 1934–37. radio je u Kominterni u Moskvi, gde je upoznao Josipa Broza, koji ga je uključio u novo rukovodstvo KPJ. Osnovao je Komunističku partiju Slovenije 1937. godine, a od 1940. godine do smrti bio je član „najvišeg“ rukovodstva KPJ. Suosnivač je Osvobodilne fronte Slovenije. Bio je potpredsednik Izvršnog odbora AVNOJ-a 1942. godine, potpredsednik partizanske vlade (NKOJ) 1943. godine, potpredsednik jugoslovenske vlade 1945–63. godine, te ministar spoljnih poslova 1948–53. godine. Takođe, obavljao je i dužnost predsednika Savezne skupštine 1963–67. godine, a bio je i član Predsedništva SFRJ od 1974. godine do smrti. Istovremeno je zauzimao najviše partijske funkcije. Bio je sekretar CK SKJ 1958–66. godine, član Predsedništva CK SKJ 1964–79. godine, te član Izvršnog biroa Predsedništva CK SKJ 1969–72. godine. Od početka delovanja zastupao je ravnotežu klasnog i nacionalnog pristupa, zauzimajući se posebno za slovenačke nacionalne interese. Dao je najznačajniji doprinos teorijskom i institucionalnom razvoju jugoslovenskog socijalizma. Nakon uklanjanja Milovana Đilasa 1954. godine iz političkog života, postao je glavni partijski ideolog i teoretičar, a nakon pada Aleksandra Rankovića 1966. godine svoje misli o reformi federacije, uz Titovu podršku, afirmisao je u novi model federacije potvrđen Ustavom 1974. godine, kojim su bitna ovlašćenja države prenesena na federalne jedinice, čime je bio „trasiran put“ u krah jugoslovenske zajednice i nestanak jugoslovenske ideje. Pred smrt, uveo je komplikovani delegatski sistem koji je trebalo da institucionalizuje nestranački pluralizam, tj. neku vrstu jednopartijskog korporativizma. Njegova glavna dela su: Razvoj slovenskoga nacionalnog pitanja (Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, 1939) i Pravci razvoja političkoga sistema socijalističkog samoupravljanja(Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, 1977).

Tribina „Srbi u Bosni i Hercegovini od Petra Kočića do Republike Srpske“, biće održana u utorak, 7. maja u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je msr Srđan Graovac, istoričar.

Istovremeno sa genezom, a onda i afirmacijom srpskog nacionalnog identiteta na prostorima tek vaskrsle Srbije u prvim dekadama XIX veka, kao i u srpskim etničkim oblastima u Habzburškoj monarhiji, isti istorijski procesi odvijali su se i na prostranstvima, prvobitno osmanlijske, a potom austrougarske Bosne i Hercegovine, zemalja koje su u etničkom pogledu i prema svim parametrima, oduvek bile srpske. Afirmisanje srpskog nacionalnog identiteta, pre svih u Bosni i Hercegovini, sa današnje vremenske distance, možemo veoma jednostavno da uočimo, a onda i da posmatramo uvidom u život i profesionalnu delatnost Petra Kočića, srpskog književnika i političara iz bosansko-krajiškog Zmijanja u današnjoj Republici Srpskoj. Rodoljublje prema srpskom nacionalnom biću i netrpeljivost prema austrougarskoj okupaciji jedan je od osnovnih motiva Kočićevog stvaralaštva. Po toj rodoljubivoj crti koju sadrže njegove pripovetke su angažovane i obeležene političkim dešavanjima iz vremena u kojem su nastale. U njima se susreću mnoge političke aluzije ili kako je to sam rekao: „krupne i goleme riječi koje dušmani ne razumiju, a narod razumije…“ Austrougarsku upravu je nazivao sudanijom i nju u „Starostavnoj knjizi Simeuna Đaka” alegorijski predstavlja kao ostvarenje davno zapisanog proročanstva. U Bosni, u srcu i snazi srpskog otečestva, zavladala su dva gospodara, zbog čega je nastala prevrtanija i druga sudanija. Kočić je u pripovetkama negativno pisao o obavezi služenja vojske u dalekim krajevima Austrougraske („Tuba”), teranju kmetova sa zemlje zbog nemogućnosti da isplate visoke dažbine („Grob slatke duše”), zloupotrebama prilikom popisivanja desetine („Kod Markanova točka”, „Jure Piligrap”), kolonijalnoj eksploataciji prirodnih bogatstava („Vukov gaj”) i drugim problemima. Kočić je kritikovao i pripadnike srpske čaršije i crkve (Mejdan Semeuna Đaka) zbog saradnje sa vladom i učestvovanja u globljenju seljaka. Najsistematičniju i najširu kritiku autrougarske vlasti Kočić je ostvario u delima „Jazavac pred sudom” i „Sudanija”. Kočićevo rodoljublje nadovezuje se jednim svojim delom na kosovsku tradiciju. Isidora Sekulić povezuje kosovski mit sa trima po njoj osnovnim temama Kočićevog stvaralaštva: čežnjom za slobodom i pravdom, patriotizmom i „silinom i pasjalukom ćudi” naravi onih koji zanemaruju i gaze lične živote. Teme iz Kočićevog stvaralaštva, kao i crtice iz njegovog kratkog života, istinski predstavljaju duhovno-kulturološki i identitetski fundament nastanka i egzistiranja najmlađe srpske države/entiteta – Republike Srpske. Koja su istorijska stanja i procesi uslovili navedenu relaciju između srpskog identiteta Bosne i Hercegovine i egzistencije Republike Srpske pokušaćemo da otkrijemo u okviru razgovora na predstojećoj tribini Kulturnog centra Novog Sada.

Ciklus: Ponovo sa vama

K O N C E R T

Vibi Ortjens Ѕtraatman, sopran (Holandija)

Teodora Drozdik – Popović, mecosopran  (Srbija / Holandija)

Ѕimon Møller Jensen, klavir (Danska)

Utorak, 07. maj2019.

Svečana sala Gradske kuće, u 20:00

Ulaz slobodan

Foto: Senén Fernández Garcia

    P R O G R A M

 1. ŠUMAN

Pokriva me cvećem Op. 134, No. 4 – duet

Đ. LIGETI

Pet pesama Janoša Aranja

Najlepši cvet

Đavo je odneo poreznika

 1. BARBER

Četiri pesme Op. 13

Sigurno ove sjajne noći No. 3

Časna sestra uzima veo No. 1

 1. ŠOPEN

Valcer, Op. posth, e-mol

 1. RAVEL

Pet popularnih grčkih pesama

Pesma za venčanje

Tamo, naspram crkve

Koji kavaljer može da mi parira

Pesma sakupljača cveća

Svi su veseli!

 1. DEBISI

Zaboravljene melodije

To je melanholična ekstaza

Drveni konji

Đ. ROSINI

Pesma o vrbi i Molitva Dezdemone iz opere Otelo

 1. ŠOPEN

Valcer, Op. 34, No. 2

 1. ŠUBERT

Samo onaj ko poznaje patnju, Op. 62 – duet

 1. PULANK

Putevi ljubavi

 1. ŠTOLC

Kada male ljubičice procvetaju, arija iz istoimene operete

 1. ŠOPEN

Veliki valcer, Op. 42

 1. DELIB

Duet cveća iz opere Lakme

 1. ŠTOLC

Ti ćeš biti car moje duše, arija iz operete Miljenik

 1. LEHAR

Moje usne su vatreni žar, arija Đudite iz operete Đudita

Đ. VERDI

Pesma o velu, arija Eboli i Tebalda iz opere Don Karlos

Bibi Orćens Stratman (sopran) je počela da uči solo pevanje 2014. godine u muzičkoj školi „Kumulus“ u Mastrihtu sa Hajdi Piti, gde je odmah primljena u klasu mladih talenata. Nekoliko meseci kasnije, 2015. godine, provela je dva meseca u Berlinu učeći sa Karin Herpel. Te iste godine primljena je na konzervatorijum u Mastrihtu, gde je trenutno na poslednjoj godini osnovnih studija u klasi Fransa Kokelmansa. Bibi je osvojila prvu nagradu na festivalu Vokalis 2018. Godine, za interpretaciju ciklusa pesama Albana Berga „Sieben Fruhe Lieder“. Nagrada je dodeljena od strane čuvenog holandskog mecosoprana Jarda van Nesa i pijaniste Marijena Niukerkena. Pored mnogih solističkih koncerata, učestvovala je i u brojnim horskim projektima širom zemlje. Od 2016. godine član je operskog hora Opere Zojd. Tokom prošle godine se pojavila u ulozi Fiorele u Ofenbahovoj opereti Les Brigands, kao i ulozi Prve dame i Prvog dečaka u Mocartovoj Čarobnoj fruli. Učestvovala je na nekoliko majstorskih kurseva, između ostalih sa Jardom van Nesom i Marijenom Niukerkenom, Robertom Holom, Mirandom van Kralingen i Arijanom Tinom, kao i sa Majnardom Krakom. Prošle godine Bibi je bila član juniorskog žirija na čuvenom međunarodnom takmičenju solo pevača u Den Bošu sa Kiri Te Kanavom kao predsednicom žirija.

Teodora Drozdik Popović (mecosopran) je odrasla u muzičkoj porodici i počela je da nastupa vrlo rano na festivalima, klavirskim takmičenjima, televiziji. Završila je master studije mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pevanje je počela da uči u klasi prof. Senke Nedeljković u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu da bi se zatim preselila u Holandiju, gde je 2016. godine završila osnovne studije solo pevanja na akademiji Kodarc u Roterdamu s profesorima Šarlot Ridajk i Kerolin Votkinson. Sa master studija je diplomirala 2018. godine na konzervatorijumu u Mastrihtu u klasi prof. Aksela Everarta, sa kojim još uvek redovno radi. Profesor joj je takođe i korepetitor Ebigejl Ričards. Teodora ima veoma široko interesovanje kada je reč o klasičnom vokalnom repertoaru i aktivno peva operu, solo pesme i savremenu muziku u različitim postavama. Na sceni se pojavila u ulogama Kompozitora (Štraus – Ariadna iz Naksosa), Fragoleta (Ofenbah – Les brigands), Treće dame i Trećeg dečaka (Mocart – Čarobna frula), Sestre nadzornice (Pučini – Sestra Anđelika), Elza (Faust – opera pastiš). U čuvenoj dvorani Casa da Música u Portou, u Portugalu, Teodora je pevala ulogu Stare dame u koncertnom izvođenju Bernštajnovog Kandida sa orkestrom Banda Sinfónica Portuguesa. Sa svojim duo partnerom, Federikom Moskera Martinezom, je održala mnoge recitale u Holandiji, Belgiji, Španiji i Srbiji. Nedavno je osnovala duo Dori&Dori sa italijanskim sopranom, Dorelom Ćelom, čiji je fokus smešna strana opere. Posle dva uspešna koncerta u Holandiji, očekuju ih nastupi u Luksemburgu i Italiji. Osim toga, Teodora sarađuje i sa belgijskom pijanistkinjom Fem Devos. Teodora je pevala sa mnogo entuzijazma dela kao što su Narodne pesme Lučana Berija i jedno od poslednjih dela Đerđa Ligetija – Síppal, dobbal, nádihegedűvel napisanog za 4 udarača (i 50 različitih udaračkih instrumenata) i mecosoprana. Osvojila je prvu nagradu na takmičenjima Glas Harlema, Vera Kovač Vitkai, kao i drugu nagradu na takmičenju Lav Mirski. Učestvovala je na majstorskim kursevima sa Dženifer Larmur, Damjenom Gijonom, Marijom Rikardom Veseling, Kleron Mekfedon, Robertom Aleksandar i Renatom Bele.

Simon Meler Jensen (klavir) je počeo da uči klavir u Tistedu u Danskoj, u klasi Nilsa Jergena Mikelsena.  Nastavio je sa časovima klavira u MKG u Esbjergu sa  Marianom La Kur i Anom Eland, a 2012.  godine se upisao na Dansku kraljevsku akademiju u Kopenhagenu kod profesora Amalije Maling. Posle godinu dana provedenih u Sankt Petersburgu sa Vladimirom Šakinom, Simon trenutno studira na konzervatorijumu u Mastrihtu. u klasi Igora Rome. Simon je nastupao u velikim dvoranama kao što su Tivoli, ODEON, Bjergstad, Esbjerg, Arhus, a poznat je publici i po učešću u televizijskom programu „Spil for livet“. Održao je koncerte u Rusiji, Engleskoj, Italiji, Holandiji, Švedskoj i Norveškoj, gde je čak bio pozvan da nastupa sa svojim kompozicijama. Simon je učestovao na majstorskim kursevima sa Ferencom Radošem, Mihalom Janovickim, Aleksandrom Zvirblite, Jakobom Lojšnerom, Borisom Bermanom, Juhanijem Lageršpecom, Guodom Gedvilaite, Verom Nosina, Salvatoreom Spano. Dobitnik je nagrade za made talente Esbjerg, a takođe je štićenik fondacija Klaus SerensensLit Aktivt i Lit Aktivtm, koja mu je udelila Stenvej koncertni klavir da koristi za vreme studija. Nedavno je osvojio veliku muzičku nagradu Mastrihta, dodeljenu od strane holandskog Rotari kluba.

Promocija knjige „Spomenar večnim srpskim prijateljima” autora Dragana Miloševića održaće se u sredu, 8. maja u klubu „Tribina mladih”, s početkom u 19 časova. Na promociji će, pored autora, govoriti i Tomislav Kresović, recenzent.

Knjiga „Spomenar večnim srpskim prijateljima“ autora Dragana Miloševića u izdanju Karić fondacije, a recenzent i ove knjige Dragana Miloševića je g. Tomislav Kresović, novinar, publicista i politički komentator iz Beograda. Kresović je pisac osam publikacija i knjiga, bio je recenzent za deset knjiga, kolumnista je u više portala i listova, a u periodu od 28 godina objavio je oko 5000 analitičkih tekstova.

Dragan Milošević je diplomirao na fizičkoj hemiji Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, master studije završio je na Ekonomskom fakultetu, a  specijalizirao je veštački uticaj na vreme i fiziku oblaka na čuvenom Juta državnom Univerzitetu u SAD-u. Autor je ili koautor brojnih instrukcija, studija, stručnih radova i realizovanih  projekata u oblasti hidrometeorologije, energetike, rudarstva, saobraćaja i zaštite životne sredine. Objavljivao je radove na domaćim i međunarodnim naučno-stručnim konferencijama, posebno one koji su predstavljali inovativna dostignuća u pomenutim delatnostima. Profesionalno ostvaren i afirmisan kao stručnjak na međunarodnom nivou, umesto da konformistički uživa u položaju i uspešnim poslovnim rezultatima, on je uvek težio ka novim saznanjima, novim izazovima i dostignućima. Nezadovoljan dugogodišnjim opštim stanjem u društvu i državi, poslednjih šest godina intenzivirao je i svoj istraživačko-publicistički rad kroz koji je odlučio da se ogleda i kao hroničar svog vremena. Rezultat tog iscrpnog, autentičnog rada su njegove dve prethodne knjige, „Narodni budilnik“ i „Heroine Srbije-Vekovnik“ kao i ova najnovija – „Spomenar večnim srpskim prijateljima“.

Pedagoško psihološko savetovalište „Igrologija“ u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada održaće tribinu „Koraci za prevazilaženje problema u partnerstvu i roditeljstvu“ u petak, 10. maja u 18 časova, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Na tribini će govoriti: mr Miroslava Vučetić Ćirić psiholog-psihoterapeut, trener asertivne komunikacije, Jelena Višekruna, master pedagog, dečiji integrativni psihoterapeut, trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije, Dušanka Ilić, diplomirani pedagog, integrativni dečiji psihoterapeut, Višnja I. Divild Žeželj, diplomirani pedagog, dečiji integrativni psihoterapeut, trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije.

Na tribini će se kroz interaktivnu panel diskusiju sa stručnjacima razgovarati o suštinskim  izazovima, problemima i krizama sa kojim se savremena porodica suočava.

Specifičnost tribine je u tome što ćemo se usmeriti na konkretne načine za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju funkcionalne porodice pa sve do onih sa kojima se suočavaju multiproblemske porodice.

Učesnicima tribine će biti omogućeno da na potpuno anoniman način postave vrlo konkretna pitanja o poteškoćama sa kojima se suočavaju i da dobiju konkretne odgovore za svoju problematiku, što je još jedna posebnost ove tribine.

Tribina će oslikati put razvoja porodice, od partnerskog (učestali konflikti, ljubomora, preljuba, problemi u komunikaciji, seksualnost i dr) preko roditeljskog odnosa (različiti modeli vaspitanja, nedoslednost, roditeljska nemoć i dr) i brige o deci od najranijeg do tinejdžerskog uzrasta sa svom problematikom ove dobi (depresija, manjak motivacije, agresivno ponašanje, zavisnost od interneta itd).

SRBIJA GRADOVI