SPORTSKI SAVEZ ĆUPRIJE raspisao KONKURS za izbor najboljih sportskih organizacija, sportista i sportskih radnika u 2019. godini !!!

26/11/2019

Kraj godine je pravi trenutak za izbor najboljih od najboljih, a sve u organizaciji Sportskog saveza Ćuprije a pod pokroviteljstvom Opštine Ćuprija.


SPORTSKI SAVEZ ĆUPRIJE
P O Z I V A
Organizacije i ustanove za fizičku kulturu, stručnjake u oblasti sporta, sportske radnike, kao i udruženja iz oblasti sporta, bilo da su članovi SSĆ-a ili ne, da Sportskom savezu Ćuprije zaključno sa 15.12. 2019. do 12:00 časova, na adresu Sportski savez Ćuprije, Kneza Miloša br. 40, ili na adresu za elektronski prijem pošte info@ssc.org.rs dostave predloge kandidata za izbor sportskih priznanja i nagrada sportskim organizacijama, sportistima i sportskim radnicima na teritoriji opštine Ćuprija u 2019. (sa adekvatnim obrazloženim propratnim pismom i činjenicama koje ukazuju na to) a u sledećim kategorijama:


suncica2_o (600 x 130)
suncica3_o (600 x 130)

I   Najuspešnija sportska organizacija tj. sportsko udruženje;
II   Najuspešniji sportista;
III   Najuspešenija sportiskinja;
IV   Najuspešniji trener;
V   Najuspešniji školski nastavnik tj. profesor u oblasti fizičke kulture;
VI   Najbolja škola;
VII   Najbolji školski sportista;
VIII   Najuspešniji sportista van teritorije opštine Ćuprija;
IX    Da se ne zaboravi ( nagrada za životno delo ).
Predlozi koji budu pristigli nakon predviđenog termina, neće ući u razmatranje
U Ćupriji: 01.12.2019. SPORTSKI SAVEZ ĆUPRIJE
pred. Dragan Zdravković, Ćuprija

SPORT VESTI GRADA ĆUPRIJA