KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA !!!

  • Izvor: ZZJT Ćuprija

13/08/2021

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”, CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA I MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE U REPUBLICI SRBIJI RASPISUJU KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA SLEDEĆE TEME:

1. „ ČUVAM SVOJE ZUBE – PONOSIM SE OSMEHOM “
2. „DOJENjE JE POKLON ZA CEO ŽIVOT“
3. „BIRAM PAMETNIJE, HRANIM SE ZDRAVIJE“

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba“,odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja“ i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane“ najkasnije do 29. oktobra 2021. godine.

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.


Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ do 19. novembra 2021. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja koji će biti štampan u vidu postera tokom 2022. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova.

Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije.

Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.

KULTURA VESTI GRADA ĆUPRIJA