Vlada Švajcarske raspisala poziv za 20 opština u Srbiji

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor, foto :helvetas.org

Vlada Švajcarske, kroz program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ poziva sve opštine u Srbiji da podnesu prijavu za paket podrške kreiran za jedinice lokalne samouprava, za unapređenje u oblasti uključivanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Tokom ove nedelje održane su radionice u pet gradova u Srbiji u kojima je predstavnicima lokalnih samouprava detaljno objašnjena procedura prijavljivanja. Poslednja radionica održana je na Zlatiboru.

„Cilja poziva je jačanje odnosa poverenja i odgovornosti između lokalnih samouprava i građana kroz uključivanje građana u procese odlučivanja na lokalnom nivou“, rekao je dr. Branislav Milić, stručnjak na švajcarskom programa „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“.

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju sve zainteresovane lokalne samouprave u Republici Srbiji, osim gradova Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Rok za dostavljanje prijava je sredina februara, i nakon toga biće izabrano 20 lokalnih samouprava.

Vlada Švajcarske opredelila je i fond od 700.000 franaka koji će se u izabranim opštinama finansirati projekti za koje se budu dogovorili sa građanima.  

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

EKONOMIJA