U biblioteci ,,Resavska škola“ projekat o Programu obezbeđenja kadrovskih uslova i korišćenju zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac za 2020. !!

  • Izvor, foto : MEDIA PS/ Ls Despotovac

31/01/2020

Danas je u biblioteci ,,Resavska škola“ u Despotovcu, razlog okupljanja projekat ,,Program obezbeđenja kadrovskih uslova za bolju dostupnost u korišćenju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac za 2020.“


Finansiran od strane Lokalne samouprane Opštine Despotovac.

Opština je iz svog budžeta izdvojila 18 miliona kako bi za potrebe unapređenja zdravstvene zaštite, zaposlila kadrove u Domu zdravlja Despotovac.

Skup je otvorio predsednik opštine Nikola Nikolić koji je istakao kako je ovo nastavak dugogodišnje saradnje Lokalne samouprave i Doma zdravlja, i kako se nada da će kao i do sada angažovani kadrovi opravdati poverenje.

Posebno je istakao da je cilj opštine da uposli što više mladih i obezbedi njihovo zadržavanje u ovoj opštini, što ovim programom i čini, pošto je sav medicinski kadar iz opštine dobio priliku da radi i time n u opštini Despotovac više nema nezaposlenih iz medisincke struke.


Predsednik Nikolić je izjavio kako od zaposlenih po ovom programu očekuje odgovornost, vredan rad, stručnost i posvećenost, a da će lokalna samouprava nastaviti da ulaže u unapređenju zdravstvene zaštite tako što će se pobrinuti da svaka mesna zajednica dobije funkcionalan medicinski punkt, i da svakom građaninu opštine Despotovac ovakav vid zdravstvene zaštite bude dostupan.

Direktor Doma zdralja Dejan Milošević je pozdravio i u izuzetno pohvalio ovakav pristup Lokalne samouprave unapređenju zdravstvene zaštite u Opštini Despotovac, i zahvalio se Predsedniku opštine na prisustvu tokom potpisivanje ugovora budućih nosioca ovog programa.

Ono što je želeo posebno da istakne je činjenica da je na samom početku ovog programa bilo angažovano po četri lekara i medicinskih sestara tehničara dok se ove godine, programom, zapošljavaju ukupno 46 lica.

Direktor takođe ističe da je nekima od njih ovaj ugovor prvi nakon obavljenog volonterskog staža i polaganja stručnog ispita, i posebno polaže nade u nove kadrove koji će uz iskusne, predstavljati budućnost pružanja zdravstvene zaštite svih građana opštine Despotovac.

Pored zdravstvenih radnika, među zaposlenima će biti i radnika drugih struka, tako da su pored 9 doktora medicine i 22 medicinskih sestara-tehničara, ugovore potpisali i: 2 dipl. Ekonomista, 1 dipl pravnik, 2 stručna lica administratora, 4 spremačica i 6 vozača.

Glavne probleme, sa kojima se Dom zdravlja kao ustanova primarne zdravstvene zaštite u opštini Despotovac, jesu teren opštine Despotovac, starosna struktura i saobraćaj. I pored toga, cilj rukovodstva Doma zdravlja jeste da do svakog građanina u opštini sva medicinska sredstva kojim Dom zdravlja raspolaže stignu adekvatno i na vreme. Zbog toga je Dom zdravlja pokrenuo niz mera prevencije, kao što su obilazak sela ultrazvučnim aparatom, preventivni pregledi po mesnim zajedinicama i sl…
Angažovanjem novih kadrova Dom će nastaviti sa ispunjavanjem ovih ciljeva.

EKONOMIJA VESTI GRADA DESPOTOVAC