Postavljeni POS terminali u prostorijama zgrade Opštine Svilajnac !!!

  • Izvor: Opština Svilajnac

28/03/2019

[views]

Svilajnac-Opštinska uprava opštine Svilajnac, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, postavila je POS terminale u prostorijama zgrade Opštine Svilajnac.

trong>Time je omogućeno građanima da plaćanja, na ime lokalnih javnih prihoda, mogu izvršiti platnim karticama, elektronski. 

Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama, bez obzira na banku izdavaoca.

Uspostavljanje plaćanja lokalnih javnih prihoda na šalterima putem platnih kartica doprinosi ekonomičnosti postupka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana.

Na ovaj način, skraćuje se vreme čekanja u redovima, nema potrebe odlaska do pošte ili banke, čime se povećava efikasnost u pružanju usluga građanima.

EKONOMIJA VESTI GRADA SVILAJNAC