ODRŽANA 20. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC!!!

  • Izvor: Lokalna samouprava Despotovac

28/10/2018

[views]

Despotovac-U petak, 19. oktobra, sa početkom od 12 časova u svečanoj sali Narodne biblioteke „Resavska škola“, održana je 20. sednica Skupštine opštine Despotovac.

trong>Na sednici su razmatrani predlozi i između ostalih donete i sledeće odluke:

1) Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Despotovac za 2018. godinu
2) Odluka o usvajanju Programa „Unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika opštine Despotovac“ Doma zdravlja Despotovac
3) Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Despotovac

Razmatrani su i sledeći izveštaji:
1) Izveštaj o stepenu realizacije Godišnjeg programa poslovanja JP „Resavska pećina“ Despotovac za 2017. godinu, Finansijski izveštaj za 2017. godinu i Odluka Nadzornog odbora o raspoređivanju dobiti za 2017. godinu
2) Izveštaj o radu PU „Rada Miljković“ za radnu 2017/2018. godinu i Plan rada za radnu 2018/2019. godinu


Data je saglasnost na izmenjeni finansijski plan Doma zdravlja Despotovac a u vezi izvršenja Ugovora o sufinansiranju mera populacione politike jedinica lokalne samouprave zajedno sa opštinama Batočina, Rekovac i Ćuprija.
Takođe, Skupština opštine je razrešila, odnosno imenovala pojedine članove školskih odbora u OŠ „Stevan Nemanja“, OŠ „Đura Jakšić“ i Tehničkoj školi Despotovac.

Direktor RMU „Resavica“ Zoran Aksentijević izvestio je odbornike i SO Despotovac o stanju sistema za vodosnabdevanje u naselju Resavica. Doneta je odluka o obrazovanju radne grupe za rešavanje pomenutog akutnog problema kao i zaključak o obrazovanju tima za sastavljanje programa po kojem bi Opština Despotovac preuzela od RMU „Resavica“ upravljanje nad sistemom za vodosnabdevanje u naseljima Resavica, Senjski Rudnik i Ravna Reka.

EKONOMIJA VESTI GRADA DESPOTOVAC