Međunarodni monetarni fond pohvalio Srbiju – BIĆE povećanja plata!!!

 

08/11/2017

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda Džejms Ruf ocenio na kraju razgovora o osmoj reviziji Stend baj aranžmana iz predostrožnosti koj je Sbrija zaključila sa ovom organizacijom, da se nastavljaju snažne ekonomske performanse Srbije.

F je za ovu godinu prognozirao realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2017. godinu na dva odsto , a za 2018. na za 2018. na 3,5 odsto.

Istakao je da je osnovna ekonomska aktivnost snažna i podržana intenzivnim izvozom.

On je dodao da se to dešava iako su u prvom kvartalu bile privremeno usporene zbog suše i prekida u snabdevanju električnom energijom.

Aktivnosti su ostale snažne, podržane jakim rastom izvoza, jačanjem potrošnje i investicija“ , rekao je Ruf na konferenciji za novinare u Narodnoj banci Srbije.

On je dodao da su uslovi na tržištu rada bolji, a privatni sektor otvara nova radna mesta, a predstavnici delegacije pohvalili su i pad stope nezaposlenosti.

Ruf je ukazao da je usporavanje prouzrokovano proizvodnim faktorima, a ne zbog slabe potražnje ili fiskalne kontrakcije.

Rekao je da MMF uočava poboljšanje i na tržištu rada, otvaranje velikog broja radnih mesta u privatnom sektoru.

S obzirom na nisku inflaciju, kako je preneo, MMF smatra monetarnu politiku NBS ispravnu, a u tekućoj godini vidi dobre fiskalne rezultate, dodajući da je fiskalni balans blizu pozitivne nule, što je puno bolje od projektovanog budžetskog deficita.

Ruf je podvukao da za naredni budžet smatra da je prioritet očuvanje fiskalnih dostignuća.

Prema njegovim rečima neophodno je nastaviti sa reformama državnih preduzeća, jer se još uvek kasni u iznalaženju solucija za problematična preduzeća, kao što su MSK, Azorata, RTB, Petrohemija, Resavica.

„Biće potrebno nastaviti sa reformama javne uprave da bi se poboljšao kvalitet javnih usluga i smanjili rizici. Veoma je važno usvajanje zakonodavstva koji se tiče plata u javnom sektoru u decembru“, poručio je on.

Ruf je danas istakao da je Misija MMF-a postigla dogovor s vlastima o ključnim parametrima za državni budžet Srbije za 2018. godinu.

„Prioritet je da se očuvaju dostignića u fiskalnoj oblasti koja su postignuta uz veliike napore, uz podršku inicijativama koje bi trebalo da podstaknu rast, kao što je povećanje javnih investicija i smanjenje poreskog opterećenja za radnike sa niskim nivoom dohotka“, kazao je Ruf na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

On je dodao da se, uz dogovoreno povećanje zarada u javnom sektoru i penzija, očekuje da će fiskalni deficit 2018. godine iznositi 0,7 odsto BDP-a, što je u skladu s potrebom da se obezbede fiskalna održivost i dalje smanjenje javnog duga.

Dodao je da je neophodno dalji akcenat staviti na jačanje poslovnog okruženja, podsticanje rasta u kojem vodeću ulogu ima privatni sektor i rast nezaposlenosti.

Pohvalio je dalji napredak Srbije na Duing biznis listi, i ukazao da još ima prostora za poboljšanje vezano za konkurentnost i smanjenje prepreka za biznis.

S tim u vezi je napomenuo modernizaciju Poreske uprave i racionalizaciju taksi.

Rekao je da se raduje unapred daljoj saradnji u postizanju ciljeva daljeg rasta i približavanja dohodata zapadnom nivou.

Misija će zaključke ove revizije, kako je najavio, poslati Bordu direktora MMF na odobrenje, a ukoliko Bord da pozitivnu ocenu, to će Srbiji osloboditi dodatnih 119,4 miliona evra, što je ukupno do sada 1,05 milijardi evra, od ukupno 1,2 milijarde.

MMF podseća da su se srpske vlasti opredelile da ne povlače taj novac.

Nakon osme revizije se Program MMF-a završava u februaru iduće godine.

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

EKONOMIJA