Iako uvek traje osam sati, jeftina struja ne počinje svuda u isto vreme!!!

  • Izvor: novosti.rs

09/04/2018

[views]

SVE više je domaćinstava u kojima veš-mašina radi posle ponoći i gde se ručak sprema još u zoru. Tako se svi kućni poslovi obave sa manje para, jer je niža, noćna tarifa čak četiri puta povoljnija od dnevne. Iako uvek traje osam sati, jeftina struja ne počinje svuda u isto vreme.

src=“http://ssum.casalemedia.com/usermatchredir?s=183697&cb=http%3a%2f%2fdis.criteo.com%2frex%2fmatch.aspx%3fc%3d24%26uid%3d%25%25USER_ID%25%25″ width=“0″ height=“0″ />

– Radi obezbeđivanja uravnoteženog rada elektroenergetskog sistema i sprečavanja preopterećenja uređaja, doba primene „niže dnevne tarife“ počinje između 22.00 i 24.00 i traje neprekidno osam časova – kažu u „Elektroprivredi Srbije“.

Crvena lampica na brojilima najpre se „pali“ u centralnoj Srbiji, gde niža tarifa počinje u 22 časa. Po povoljnijim cenama struja se u ovom delu naše zemlje koristi do šest časova ujutru. Sat kasnije jeftinije kilovate mogu da koriste Vojvođani, i to do sedam časova.

– Na području Beograda signal za promenu tarife na brojilima šalje se automatski daljinskim putem iz komandnog centra distribucije – ističu u EPS. – Niža tarifa primenjuje se od 24.00 do osam časova svakog dana, bez obzira na neradne dane, državne ili verske praznike.

U EPS tvrde da je doba primene niže tarife određeno metodologijom za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje, koju je usvojila Agencija za energetiku Srbije (AERS).

– S obzirom na to da se signal za promenu tarife šalje automatski, ne postoji mogućnost da se u doba niže tarife primenjuje skuplja – naglašava srpski proizvođač struje. – Korisnici koji sumnjaju da brojilo nepravilno registruje potrošnju električne energije mogu to da prijave nadležnoj elektrodistribuciji, čiji zaposleni će proveriti navode i korigovati sve eventualne nepravilnosti.

SEZONSKE PROMENE

POMERANjE časovnika tokom zimskog i letnjeg računanja vremena dovelo je mnoge potrošače u sumnju da li te promene utiču na vreme kada se aktivira jeftina struja. U EPS naglašavaju da se signal za promenu tarife šalje automatski, pa da ta pomeranja nikako ne utiču na vreme kada startuje niža tarifa.

CENE PO ZONAMA-KILOVAT struje u višoj, dnevnoj tarifi u zelenoj zoni kod dvotarifnih brojila košta 5,962 dinara, dok je u nižoj tarifi 1,491 dinar. U plavoj zoni kilovat je tokom dana 8,943, a noću 2,236 dinara. I u najskupljoj, crvenoj zoni postoji velika razlika. Danju je kilovat-čas 17,887, a u nižoj tarifi, odnosno tokom noći, 4,472 dinara.

EKONOMIJA