U DOMOVIMA zdravlja i opštim BOLNICAMA počele su provere mogućnosti za funkcionalno povezivanje ovih ustanova u zdravstvene centre!!!!

21/06/2019

U DOMOVIMA zdravlja i opštim BOLNICAMA počele su provere mogućnosti za funkcionalno povezivanje ovih ustanova u zdravstvene centre.

trong>Trenutno se procenjuje gde fuzionisanjem najviše može da se dobije na kvalitetu zdravstvenih usluga – da se sa istom opremom i kadrom radi više i bolje.

Spajanje će, najavljuju iz Ministarstva, najbrže ići tamo gde su domovi zdravlja i opšte bolnice u istom dvorištu, ali to će ipak biti duži proces. Jer, domovi zdravlja su novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti formalno „prešli“ iz nadležnosti lokalne samouprave na Republiku, odnosno Pokrajinu Vojvodinu. Zakonski rok da se to sprovede u praksu je do aprila 2021. godine. Paralelno se, otkrivaju u Ministarstvu zdravlja, radi novi plan mreže zdravstvenih ustanova, pa će se fuzionisanje domova zdravlja i opštih bolnica, takođe, odvijati na jednom od tih koloseka.

Ostavljen je rok od devet meseci, računajući početak primene novog zakona, da se donese uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova u javnoj svojini. Zasad u Ministarstvu zdravlja ne mogu da kažu koliko će se domova zdravlja i opštih bolnica fuzionisati.

– Spajanje domova zdravlja i bolnica u zdravstvene centre treba da dovede do optimizacije korišćenja postojećih kadrovskih, prostornih i potencijala medicinske i druge opreme, naročito kada se mnogi domovi zdravlja i bolnica nalaze u istoj zgradi ili u istom dvorištu – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.


– Znači, moći će da se za pravne, ekonomske i druge poslove formiraju zajedničke službe, kao i drugačiji rasporedi rada: da lekari iz domova zdravlja dežuraju u bolnici, a da lekari iz bolnice obavljaju ambulantno-poliklinički rad u domovima zdravlja.

U formacijskom smislu državno zdravstvo i sad ima zdravstvene centre, njih sedam – Zaječar, Užice, Vranje… To su ustanove koje su opstale u tom „formatu“ duže nego što je primenjivan prethodni zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim je bilo predviđeno njihovo „cepanje“ na domove zdravlja i bolnice.

– Od situacije koju „snimimo“ na terenu zavisiće i gde će se opet formirati zdravstveni centri i kojim tempom – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja. – To je ozbiljan posao koji traži i poznavanje situacije u zdravstvu, i iskusne ljude, kao i definisanje mnogih drugih uslova, između ostalih i šta svaka ustanova mora da ima od opreme i koji kadar.

ZAJEDNIČKI KADAR I OPREMA

FUZIONISANjE domova zdrava i opštih bolnica trebalo bi da dovede do bolje iskorišćenosti kadrova, opreme i efikasnijeg pružanja zdravstvene zaštite. Na taj način može da se omogući pružanje većeg broja zdravstvenih usluga i manje čekanje na preglede, jer se neće dešavati da u bolnicama, recimo, ultrazvučni aparati stoje, a u domu zdravlja se čeka na preglede. Takođe, treba da se premosti i manjak zdravstvenog kadra, tamo gde ga ima, pa će po novoj šemi, recimo, ginekolog iz doma zdravlja, mođi da dežura u bolnici i popuni eventualni nedostatak kadra.

DRUŠTVO