Priprema projekata za rekonstrukciju Opšte bolnice u Paraćinu !!!

  • Izvor: Opšzina Paraćin

16/07/2019

Među najvećim kapitalnim projektima, koji se u Paraćinu već sprovode ili ih opština, kao nosilac, priprema za realizaciju, po sporazumima sa međunarodnim organizacijama i državnim institucijama Republike Srbije, uz određeno učešće, u zavisnosti od potreba je i veliki projekat rekonstrukcije i dogradnje Opšte bolnice i Doma zdravlja, odnosno objekata nekadašnjeg Zdravstvenog centra.

Foto: OB Paraćin

U oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kroz opštinsku saradnju sa Kancelarijom za javna ulaganja, rekonstruisana je Apoteka, dok je poslednji deo složene projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje Centra za socijalni rad na finalnom odobravanju, posle čega se očekuje pribavljanje građevinske dozvole i raspisivanje javne nabavke za izbor izvođača.Projekat rekonstrukcije bivšeg Zdravstvenog centra, zbog svoje veličine i specifične organizacije službi u objektima velike kvadrature, uz potrebe koje su se nametnule u međuvremenu, zahtevniji je od ostalih i podrazumeva složenu pripremu, počev od izrade projektnog zadatka. Ona je trajala duže zbog usagalašavanja zahteva o potrebama bolnice u vezi sistema organizacije i pravila u oblasti zdravstva, kao i više zahtevanih promena od projektanata, u vezi sanacije postojećih i sadržaja budućeg objekta Urgentne medicine, koji su morali biti usaglašavani sa predstavnicima Kancelarije, kod koje je opština aplicirala za sredstva.

Krajem prošle godine, nosilac projekta, Uprava za investicije i održivi razvoj opštine Paraćin, sprovela je javnu nabavku za izradu obimne projektne dokumentacije, tj. posebne projekte za Bolnicu, Dom zdravlja i Urgentni centar, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje, pri čemu oni sadrže po 10 posebnih projekata i 2 elaborata.

U međuvremenu, pojavili su se novi zahtevi Bolnice, što podrazumeva da projektanti menjaju utvrđen zadatak, što je dodatno usporilo obezbeđivanje kompletne dokumentacije. Ukoliko ne bude novih zahteva, izrada dokumentacije se nastavlja, kako bi u dogledno vreme počelo i sprovođenje projekta opštine Paraćin i Kancelarije za javna ulagnja Vlade Republike Srbije, u cilju dugoročnog unapređenja lokalnog zdravstva, u interesu svih građana.

zdrava.h555_720 (600 x 140)
zdrava hrana21 ) (600 x 140)
DRUŠTVO VESTI GRADA PARAĆIN