HORISEN SOLUTIONS: CRM MANAGER ZAŠTO JE CRM MANAGER VAŽNA KARIKA U TELECOM INDUSTRIJI ?

  • PR.tekst

23/07/2021

Telecom industrija, kao jedna od propulzivnijih grana industrije koja raste i razvija se u izuzetno dinamičnom okruženju, susreće se sa brojnim izazovima koji direktno i indirektno utiču na kvalitet i uspešnost poslovanja njenih preduzeća. HORISEN SOLUTIONS je moderna kompanija iz oblasti telekomunikacija koja kreira messaging tehnologiju po meri visokih standarda najzahtevnijih klijenata.

U skladu sa prirodom posla, dominantno učešće u kadrovskoj strukturi kompanije HORISEN SOLUTIONS imaju developeri. Da bi krajnji proizvod koji je kreiran zahvaljujući njihovom znanju i iskustvu došao do krajnjeg korisnika zaduženi su marketing i prodajni timovi.
Kao što je, sa aspekta finansijskog poslovanja preduzeća važno prodati proizvod, tako je važno obezbediti kvalitetan tim zaposlenih koji će se baviti post-prodajnim aktivnostima. Zato, u strukturi zaposlenih u kompaniji HORISEN SOLUTIONS veoma važno mesto zauzimaju CRM Manageri. Njihov zadatak je da permanentno rade na unapređenju kvaliteta odnosa sa postojećim klijentima i privlačenju novih klijenata. Njihova efikasnost na planu očuvanja, izgradnje i unapređenja odnosa sa klijentima, direktno generiše tok poslovnih procesa u kompaniji i utiče na obim prodaje, kvalitet korisničke usluge i rast profitabilnosti preduzeća.

Važna odlika ove poslovne aktivnosti je da, uprkos modernizaciji i digitalizaciji poslovnih procesa ljudski faktor implementiran u funkciji CRM managera ostaje nezamenljiv. U skladu sa vremenom u kome živimo i mogućnostima u okviru telecom industrije, CRM manageru su na raspolaganju mnogi alati koji poslovanje čine transparentnijim i doprinose uspešnom poslovanju kompanije.

„Uz znanje i veštine poslovne komunikacije koju poseduju CRM manageri, CRM alati igraju važnu ulogu. Naravno, jedino ukoliko se koriste na pravi način. Novozaposleni će imati mnogo lakšu i povoljniju situaciju kada pred sobom na jedan klik ima apsolutno sve informacije o određenoj osobi ili poslovnoj šansi. Takođe, klijenti vole kada zapamtite stvari koje su njima bitne bilo da je to poslovni uspeh, problem sa kojim su se suočili, detalj iz privatnog života ili kada jednostavno primetite nešto što je njima bitno. Niko ne može držati ovu količinu informacija u glavi u svakom trenutku i upravo tada vrednost CRM alata dolazi do izražaja“ kaže Miloš Vučić CRM manager kompanije HORISEN SOLUTIONS.

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


U vremenu u kome živimo, komunikacija čini osnov svakog uspešnog poslovanja. Telecom industrija je specifična po tome što svojim proizvodima i uslugama olakšava i podstiče komunikaciju, a sa druge strane i sama koristi komunikacione alate i daje veliki značaj veštinama komunikacije sa klijentima. Zahvaljujući tim veštinama, CRM manageri lako ostvaruju komunikaciju sa poslovnim partnerima na svim nivoima, a lako se snalaze i u rešavanju problema koji se u poslovanju mogu pojaviti.

„Sa generalnim menadžerima je lako ostvariti komunikaciju. Skoro uvek su spremni i za neobavezne razgovore koji značajno mogu pomoći u zbližavanju i davanju lične note celom odnosu između dve kompanije. Upravo to ume biti od velike pomoći u kriznim situacijama ili ostvarivanju poslovnih ciljeva. Što se tiče eventualnih problema koji mogu nastati u samom procesu poslovanja, njihovo rešenje je često u rukama CRM managera. Npr. klijent neće praviše zameriti u slučaju tehničkog problema sve dokle god osnova biznisa nije narušena, međutim pitanja vezana za finansije i poslovne procese su znatno osetljivija. U rešavanju bilo kog problema, posedovanje sistema za praćenje komunikacije, poslovnih odnosa ali i njihovu analizu i sistematizaciju je apsolutno neophodno. Uz sve navedeno, profesionalan nivo komunikacije sa klijentom koji uključuje razumevanje njegovih potreba i spremnost da se njima izađe u susret, predstavlja garanciju uspeha u rešavanju problema.“ (Miloš Vučić)

Dobar deo međukompanijske poslovne komunikacije odvija se putem kompanijskih kanala društvenih mreža. Aktivnost na društvenim mrežama je u današnje vreme conditio sine qua non kada su u pitanju razvoj, održavanje i unapređenje odnosa sa klijentima. Koja će društvena mreža biti dominantno zastupljena zavisi od industrije u kojoj se poslovanje odvija.

„U slučaju telekoma to je svakako LinkedIn, koji dominira u tolikoj meri da se druge mreže mogu i zanemariti“ kaže Miloš Vučiić CRM Manager kompanije HORISEN SOLUTIONS. „Skoro da ne postoji kompanija koja sa svojim zaposlenima nije barem u nekoj meri prisutna na LinkedIn-u. Iako postoje hiljade kompanija iz industrije prisutnih na mreži, u zajednici vlada mentalitet globalnog sela i ljudi se veoma brzo zbližavaju, a komunikacija kreće veoma lako. Pored toga, LinkedIn je savršen za praćenje novosti iz industrije ali i bitnih fluktuacija zaposlenih. Kontakti su u ovoj industriji od presudnog značaja i mogu bitno uticati na razvoj poslovanja vaše kompanije, ali i na razvoj vaše karijere. Ukoliko ste sa nekim sarađivali dok je bio u kompaniji A a zatim videli da je prešao u kompaniju B, to vam je savršena prilika za ulazak u priču sa kompanijom B i sklapanje novih poslova preko već odranije poznatog kontakta. Takođe, iako je LinkedIn pre svega mreža profesionalaca, lepo služi i kao alat za lični i manje formalni kontakt a to ljudima prija. Telekom je izuzetno dinamičan, ali i stresan i povremena razmena neobaveznog ili šaljivog sadržaja itekako dobro služi kao izduvni ventil ali i za smirivanje napetosti među uključenim stranama“ zaključuje Miloš Vučić CRM Manager kompanije HORISEN SOLUTIONS.

Ukoliko Vam se posao CRM Managera čini zanimljivim i ukoliko vidite sebe na ovom, u poslovnom smislu zahtevnom, ali i veoma zanimljivom radnom mestu koje pruža puno mogućnosti za profesionalno napredovanje i lični razvoj, posetite sledeći link:


https://poslovi.infostud.com/posao/Customer-Relationship-Manager/Horisen-Solutions-doo/369966

BIZNIS REČ EKONOMIJA