OPŠTINA SVILAJNAC pomaže i iz svojih rezervi higijenskim sredstvima predškolske i obrazovne ustanove !!!

  • Izvor: O Svilajnac

14/03/2020

Na osnovu sastanka koje je rukovodstvo Opštine Svilajnac održalo sa predstavnicima javnih institucija i službi, na kome je dogovorena koordinacija u vezi sa pojavom KORONA VIRUSA u Srbiji, lokalna samouprava pomaže i iz svojih rezervi higijenskim sredstvima snabdeva, pre svega, predškolske i obrazovne ustanove. 


Dok su na snazi posebne mere prevencije protiv virusa, Opština će materijalno i logistički pomagati lokalnim institucijama, ali će i redovne inspekcije istovremeno vršiti kontrolu sprovođenja svih propisanih mera.


“Što se tiče predškolske ustanove, mi smo već započeli sa preduzimanjem mera pojačane higijene u smislu pojačane dezinfekcije prostora, igračaka

Takođe, preduzeli smo mere o širenju svesti o tome kako se ponašati u novonastaloj situaciji jer je sada jako bitno da se svi ponašamo odgovorno”, izjavila je direktorka PU “Dečija radost” u Svilajncu Danijela Čuknić.

VESTI GRADA