Raspisan 14. konkurs za najlepšu pesmu o vinu i ljubavi u okviru 60. Oplenačke berbe

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Autor: MEDIA PS

Kulturni centar Topola raspisao je 14. konkurs za najlepšu pesmu o vinu i ljubavi u okviru 60. Oplenačke berbe.

Pravo učešća imaju svi autori koji pišu poeziju na srpskom jeziku.

Pravila konkursa:
-Jednu neobjavljenu pesmu otkucati u tri primerka, potpisati šifrom i sa rešenjem šifre u zasebnoj, zatvorenoj koverti.

Kovertu poslati na sledeću adresu:
Kulturni centar Topola, Bulevar vožda Karađorđa bb 34310 Topola (za nagradni konkurs)

Poslati materijal se ne vraća.

Konkurs je otvoren do 2. oktobra 2023. godine.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA TOPOLA