OPŠTINA TOPOLA raspisuje Javni poziv za dodelu dečijih autosedišta !!!

  • Autor: Dragana Marinković

11/04/2021

Topola- U cilju sprovođenja preventivnih aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju na putevima, opština Topola raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahteva zainteresovanih roditelja, staratelja, hranitelja ili usvojitelja sa područja opštine za dodelu dečijih auto sedišta.


Pravo prijave imaju roditelji, staratelji, hranitelji ili usvojitelji sa područja opštine Topola, čija deca u trenutku podnošenja zahteva imaju najviše šest meseci od dana rođenja.Podnosioci zahteva potrebno je da ispunjavaju dva uslova: da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana rođenja deteta i da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine.Sredstva za nabavku dečijih auto sedišta planirana su Odlukom o budžetu opštine Topola za 2021. godinu.


Prijava na konkurs počela je 13. 4. 2021. godine, a trajaće do utroška planiranih sredstava namenjenih nabavci dečijih auto sedišta.Preuzimanje zahteva, kao i više informacija o Javnom pozivu svi zainteresovani mogu naći na zvaničnom sajtu Opštine Topola-www.topola.rs.

VESTI GRADA TOPOLA