JAVNI POZIV opštine Topola za podnošenje prijava štete nastale usled elementarne nepogode – grada

Izvor: O. Topola

Na osnovu člana 63. stav 1. tačka 8. Statuta opštine Topola (,,Službeni glasnik SO Topola”, broj 2/2019) i Odluke o proglašenju vanredne situacije na ugroženom delu teritorije opštine Topola, broj 217-17/2022-05-II od 22.06.2022. godine, Predsednik Opštine Topola objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava štete nastale usled elementarne nepogode – grada i olujnog vetra na delu teritorije opštine Topola dana 21.06.2022. godine

JAVNI POZIV opštine Topola za podnošenje prijava štete nastale usled elementarne nepogode – grada

Foto: A. Pavlović, selo Šume / MEDIA PS

Pozivaju se građani kojima je usled elementarne nepogode – grada i olujnog vetra dana 21.06.2022. godine pričinjena šteta na poljoprivrednim kulturama, da nastalu štetu prijave Komisiji za procenu nastale štete od elementarne nepogode – grada i olujnog vetra na delu teritorije opštine Topola koja se desila na poljoprivrednim kulturama dana 21.06.2022. godine, koja je imenovana Rešenjem Predsednika opštine Topola broj 020-294/2022-05-II od 22.06.2022. godine.

Prijave se mogu podnositi svakog radnog dana (7-15 časova) na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola, Bulevar kralja Aleksandra broj 9, u periodu od 23. 06. 2022. godine do 08. 07. 2022. godine.

Kontakt osobe: Ivana Radović i Radoslav Matić tel. 034/6811-274.

Broj: 217-19/2022–05-II

Dana: 22.06.2022. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE

Vladimir Radojković

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA TOPOLA