Cisterna sa vodom u petak u topolskom selu Žabare !!!

  • Autor: MEDIA PS

09/08/2021

U opštini Topola je uvedeno isključivanje vode i po selima, kao i u samom gradu.

Raspored dolaska CISTERNE SA VODOM u selu Žabare je sledeći:

8 časova-Panjevac

9 časova-Čalane

10 časova-Uroševići

11 časova-Brkići

12 časova-kod prodavnice u CENTRU SELA


Po pražnjenju cisterne moguća su neznatna odstupanja od datog rasporeda zbog dodatnog punjenja.

Cisterna će biti na raspolaganju od 8-14 časova.

VESTI GRADA TOPOLA