Obaveštenje za poreske obveznike opštine Svilajnac !!!

09/05/2021

Obaveštavaju se poreski obveznici i to: obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (fizička lica) kao i obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige da dana 15.05.2021. godine dospevaju za plaćanje obaveze za DRUGO tromesečje po osnovu poreza na imovinu za 2021. godinu.

Pozivaju se građani, preduzetnici i pravna lica da dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi izbegli zaračunavanje kamate.

Obaveštavaju se građani da u svakom trenutku svoje poreske obaveze mogu proveriti na portalu Jedinstvenog informacionog sistema (https://lpa.gov.rs)


Registacija korisnika, kao i izdavanje neophodnih parametara za pristup portalu LPA vrši se u prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Svilajnac.

VESTI GRADA SVILAJNAC