Obaveštenje O POREZU u opštini Svilajnac !!!

  • Izvor: Opština Svilajnac

06/05/2019

Svilajnac-Obaveštavaju se poreski obveznici i to: obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (fizička lica), kao i obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige, da dana 15.05.2019. godine dospevaju za plaćanje obaveze za drugo tromesečje po osnovu poreza na imovinu za 2019. godinu.

trong>Pozivaju se građani, preduzetnici i pravna lica da dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi izbegli zaračunavanje kamate.

U saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije, Opština Svilajnac je omogućila građanima da u prostorijama opštinske uprave mogu izmiriti sve obaveza na ime lokalnih javnih prihoda uz pomoć platnih kartica.

Na šalterima Lokalne poreske administracije istalirani su pos terminali i građani u svakom trenutku mogu obaviti plaćanje. Pored ove pogodnosti, na portalu Jedinstvenog informacionog sistema (https://lpa.gov.rs) građani imaju mogućnost da u svakom trenutku provere stanje poreske obaveze kako bi je blagovremeno izmirili.

Korisničko ime i lozinku, građani mogu dobiti u prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije Opštine Svilajnac.

VESTI GRADA SVILAJNAC