O B A V E Š T E Nj E za poreske obaveznike iz Svilajnca!!!

  • Izvor: Opština Svilajnac

30/10/2018

[views]

Svilajnac-Obaveštavaju se poreski obveznici i to: obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (fizička lica) kao i obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige da dana 14.11.2018. godine dospevaju za plaćanje obaveze POREZA.

trong>Dana 14.11.2018. godine dospevaju za plaćanje obaveze za četvrto tromesečje po osnovu poreza na imovinu i posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu.

Pozivaju se građani, preduzetnici i pravna lica da dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi izbegli zaračunavanje kamate.

VESTI GRADA SVILAJNAC