Crveni krst Despotovac i Crveni krst Svilajnac organizovali poseban jednodnevni seminar posvećen Difuziji Crvenog krsta!!!

  • Autor: MEDIA PS / CK Despotovac

26/05/2021

Crveni krst Despotovac i Crveni krst Svilajnac organizovali su poseban jednodnevni seminar posvećen Difuziji Crvenog krsta i takmičenje svojih volontera u znanju o Difuziji Crvenog krsta.


Na ovom jednodnevnom seminaru posle uvodne reči, evidencije i predstavljanja učesnika održano je predavanje o istorijatu, znaku, kao i osnovnim principima Crvenog krsta.

U okviru opšteg cilja programa rečeno je da je Crveni krst priznat kao vodeća humanitarna organizacija u Srbiji, i referentni činilac kada je u pitanju promocija i širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, kako bi u slučaju potrebe lako mogao da stigne do žrtava nesreća koje može da izazove ljudski faktor ili prirodne nepogode, i ukaže im pomoć.

Obaveza Crvenog krsta je da širi znanje o osnovnim principima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i međunarodnog humanitarnog prava, jasno je navedena u Statutu i Zakonu o Crvenom krstu Srbije.

Vizija u ovoj oblasti je da Crveni krst bude priznat kao vodeća humanitarna organizacija u opštini, referentni činilac kad je u pitanju difuzija međunarodnog humanitarnog prava, i ima pozitivnu sliku u javnosti kako bi lako mogao da stigne do žrtava nesreća koje je izazvao ljudski faktor i prirodne nepogode.


O pitanju difuzije govoreno je da jedifuzija tradicionalna aktivnost Crvenog krsta i statutarna obaveza svakog Nacionalnog društva, utvrđena Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i Statutom nacionalnog društva.

Takodje, difuzija je aktivnost širenja znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, osnovnim principima Međunarodnog pokreta i drugim humanitarnim vrednostima koje zastupa Međunarodi pokret Crvenog krsta.

 U okviru seminara predavači su govorili o Međunarodnom pokretu Crvenog krsta, a u takodje je bio prikazan i film o Crvenom krstu, volonteri su pričali o svojim iskustvima na terenu, a na kraju su svi učesnici mogli da postavljaju pitanja na koja su dobijali odgovore u toku održane diskusije.

Na kraju je održano i Kviz takmičenje „Šta znaš o Difuziji Crvenog krsta“ sa temama : 
Pitanja i odgovori
Brzi prsti
Slagalica
Memorija
Pantomima.

VESTI GRADA DESPOTOVAC VESTI GRADA SVILAJNAC