Sve ekipe JKP “STAN” iz Despotovca su na TERENU sa neophodnom mehanizacijom i saniraju štetu od posledica poplave !!!

07/07/2020

Despotovac- Obilne padavine u opštini Despotovac načinile su veliku štetu, pa su oštećeni putevi u mesnim zajednicama Bukovac, Dvorište, Stenjevac, Strmosten i Jelovac, a most pod stranom je i dalje zatvoren za saobraćaj.


Klik na Foto: Gradske vesti Despotovac

Sve ekipe Javnog komunalnog preduzeća “STAN” su na terenu sa neophodnom mehanizacijom i saniraju štetu od posledica poplave. 

U saradnji sa RMU “Rembas” u prethodnom periodu očišćeni su nanosi ispod mostova kako bi se omogućilo oticanje vode. Radovi se trenutno izvode u mesnim zajednicama Strmosten i Stenjevac, a po završetku radovi će biti nastavljeni u ostalim mesnim zajednicama.


Zbog nastalih posledica u opštini Despotovac proglašena je vanredna situacija, a u toku je procena nastale štete od strane opštinske komisije.

VESTI GRADA DESPOTOVAC