U COVID ambulantu u ovom naletu epidemije javljaju se mlađi pacijenti sa lakšom kliničkom slikom !!!

22/07/2020

COVID ambulanta Doma zdravlja u Ćupriji nije prestajala sa radom ni tokom pauze između dva naleta koronavirusa.


Broj pacijenata koji se trenutno javljaju na dnevnom nivou je nešto manji u odnosu na prethodne dve nedelje, kada je kroz nju prolazilo oko 40 građana dnevno – kaže Dijana Stefanović, doktorka u COVID ambulanti ove ustanove.

Kod nas najčešće dolaze osobe koje od simptoma imaju suvi povremeni kašalj, bolove u grlu, temperaturu, gubitak čula mirisa i ukusa. U ambulanti se obavlja kompletan pregled koji podrazumeva merenje temperature, slušanje pluća i srca, te laboratorijske analize, a zatim se pacijent upućuje u Opštu bolnicu na rendgensko snimanje pluća – objašnjava dr Stefanović.


Po protokolu sve njih šaljemo u bolnicu da im se uradi rendgen pluća, a kada se vrate sa snimkom, ukoliko klinička slika to zahteva ovde zakazujemo i PCR testiranje na koronavirus. U COVID ambulantu se u ovom naletu epidemije javljaju uglavnom mlađi pacijenti sa lakšom kliničkom slikom.

Prema rečima dr Dijane Stefanović, od ukupnog broja pregledanih pacijenata otprilike polovina biva zadržana u Opštoj bolnici na daljem ispitivanju. Kada su u pitanju deca procedura je slična, s tim da njih u skladu sa uzrastom prvo pregleda lekar iz Dečijeg ili Školskog dispanzera, a zatim se po potrebi snimaju pluća i radi PCR test.

VESTI GRADA ĆUPRIJA