Na 34. sednici Opštinskog veća bilo reči o uredjivanju ćuprijskih sela, o javnim preduzećima !!!

31/05/2021

Ćuprija-Predlog odluke o izmenama i dopunama budžeta za 2021 godinu otvorio je sednicu Opštinskog veća.

trong>Izmene budžeta utvrđuju da se budžetski deficit od 24,2 miliona dinara obezbedi kod poslovnih banaka, a da se sredstva usmere za finansiranje kapitalnih investicija. 

Skupštini opštine je predloženo da, kao osnivač, prenese pravo korišćenja objekata Sportskom centru „Ada“ i Centru za socijalni rad, a reč je o infrastrukturnim objektima na kompleksu gradskog bazena i zgradi koju je Centar za socijalni rad i dosad koristio.


A ono što je veoma važno a vezano za seoske mesne zajednice,je uređenje seoskih grobalja, o čemu je bilo reči. Prvi korak u tom pravcu je izrada planske dokumentacije pa su planovi detaljne regulacije za groblja u Jovcu, Isakovu, Vlaškoj, Virinu i Ostrikovcu dobili jednodušnu podršku većnika.

Takodje, bilo je reči i o Javnom komunalnom preduzeću „ Ravno 2014“.

 Kako je Dejan Ristić, direktor ovog javnog preduzeća objasnio, neophodno je fabriku „SMP automotive“, čija je izgradnja pri kraju, priključiti na gradski vodovod, a to podrazumeva izgradnju posebnog rezervoara sa crpilištem i novi cevovod.

Druga tačka odnosila se na minimalne korekcije cenovnika, s obzirom, kako je objašnjeno, na poskupljenja građevinskog materijala u prethodnom periodu, stoji na zvaničnom sajtu opštine-cuprija.rs

Sednicu Opštinskog veća upotpunili  su i usvojeni zaključci o otuđenju građevinskog zemljišta u Jovcu i formiranju komisije za prodaju, odluka o dopuni kadrovskog plana Opštinske uprave, nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti i zahtev RTM „Horeum Margi“ za preraspodelu sredstava.

EKONOMIJA VESTI GRADA ĆUPRIJA