EVO KOLIKO JE građana opštine Ćuprija primilo vakcinu je do 30.marta !!!

  • Autor: cuprija.rs / MEDIA PS

29/03/2021

Nedovoljan odziv romske populacije za vakcinaciju protiv Kovid-a uslovio je da Jadranka Đorđević, koordinator za sprovođenje vakcinacije, članovi opštinskog kol-centra i predstavnici Crvenog krsta opštine posete jedno od romskih naselja u gradu.


U razgovoru, u kome je dotaknut i niz drugih problema koje imaju Romi, potenciran je značaj vakcinacije. 

Sugrađani romske populacije iskoristili su priliku da se na licu mesta prijave za jednu od vakcina, stoji na sajtu opštine-cuprija.rs


Inače, sa više od 9200 vakcinisanih građana Ćuprija se približava onom cilju da polovina populacije starije od 18 godina bude vakcinisana. 

Ipak postoje društvene i starosne grupe gde je taj procenat niži i to će narednih dana biti prioritet, kaže Jadranka Đorđević.

VESTI GRADA ĆUPRIJA