Evo koje su to odluke i mere Opštinskog štaba za vanredne situacije Opština Ćuprija !!!

  • MEDIA PS

17/11/2020

Odluke i mere Opštinskog štaba za vanredne situacije Opština Ćuprija su mere koje su uvedene i važe u vanrednoj situaciji i evo koje su:

Foto Dušan Stamenković

1. U periodu počev od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 1. decembrom 2020. godine, određuje se radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

2. Ograničava se radno vreme pekara, kioska brze hrane i sličnih uslužnih radnji tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana, osim pripreme i dostave hrane na kućnu adresu.

3. U ovim objektima nije dozvoljeno organizovanje proslava kao i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa.

4. Navedena ograničenja iz prethodnih stavova odnose se i na ugostiteljske objekte koji posluju u okviru benzinskih stanica (pumpi), kao i na rad kladionica, kockarnica i drugih sličnih objekata.

5. Vlasnici odnosno zakupci ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava dužni su da, poštujući sve sanitarne preporuke i propisane mere, goste do 21.00 čas udalje iz svojih objekta.

6. Naređuje se prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova.

7. Naređuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata da obezbede obavezni razmak između stolova od najmanje dva metra, odnosno dužni su da obezbede minimalnu fizičku distancu od 2 metra između gostiju koji sede za susednim stolovima kao i vidno istaknu dozvoljen broj lica u objektu.

8. Naređuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata da letnje bašte i sav prateći mobilijar uklone do 21.00 čas 19.11.2020. godine.


9. Osoblje ugostiteljskih objekata sve vreme mora nositi zaštitnu masku, dok gosti navedenih ugostiteljskih objekata mogu da skinu zaštitne maske samo dok sede za stolom, ali ih moraju nositi dok ulaze ili izlaze iz ugostiteljskog objekta ili idu u toalet ili druge prostorije istog.

10. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarketi, supermarketi, mini marketi…) i vrše usluge, kao i privrednim subjektima koji ne pružaju usluge stanovništvu, da odrede lice odgovorno za sprovođenje epidemioloških zaštitnih mera.

11. Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju ugostiteljsku delatnost i trgovinsku delatnost moraju biti istaknuti podaci o licu odgovornom za sprovođenje epidemioloških zaštitnih mera, kao i da se vidno istakne dozvoljen broj lica u objektu.

Sprovođenje mera zaštite iz ove Naredbe, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.glasnik RS“, broj 15/2016, 68/2020 i 136/2020) i utvrđenim ovlašćenjima iz člana 46a vršiće komunalna inspekcija Odeljenja za inspekcijski nadzor Opštinske uprave opštine Ćuprija.

Svako nepoštovanje mera utvrđenih ovom Naredbom povlači prekršajnu odgovornost fizičkog, pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu.

Mandatnom-novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID–19, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i ovom Naredbom.

Propisanom mandatnom-novčanom kaznom kazniće se pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje odredaba ove Naredbe, a u skladu sa članom 85a. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

VESTI GRADA ĆUPRIJA