Ćuprija-Članovi Opštinskog veća danas su dali „zeleno svetlo“ !!!

26/11/2020

Ćupija- Članovi Opštinskog veća  dali su u petak (27 novembra „zeleno svetlo“ na Nacrt odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Ćuprija.


Foto: Opština Ćuprija

U Nacrtu odluke i dalje stoji da su na teritoriji opštine Ćuprija određene 3 zone za utvrđivanje poreza na imovinu, a u tabeli ispod možete da vidite koliko iznose prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Ćuprija.

Neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji opštine Ćuprija, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu razvrstava se u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište.


Inače, prema odredbama člana 6 stav 5 Zakona o porezima na imovinu, prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 01. januara do 30. septembra tekuće godine, stoji na sajtu opstine-cuprija.rs

Ukoliko odbornici Skupštine opštine budu usvojili ovu odluku, ona će na pravnu snagu da stupi osmog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku opštine Ćuprija, a primenjivaće se od 01. januara 2021. godine.

VESTI GRADA ĆUPRIJA