Švajcarska delegacija u poseti Užicu !!!

  • Izvor: uzice.rs

06/08/2021

Predstavnici Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC) zajedno sa švajcarskom organizacijom Helvetas boraviće u utorak u Užicu kako bi obišli projekte koji su napravljeni kroz program lokalnog partnerstva „Udružimo se“, a delimično su finansirani kroz švajcarski program „Reforma poreza na imovinu“. 

Grad Užice je jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava u oblasti uključivanja građana u opštinske odluke, sa kojima je švajcarski program „Reforma poreza na imovinu“ radio. Od samog početka saradnje Užice je uspešno primenilo sve tri faze učešća građana – informisanje, konsultacije i aktivno učešće“.


„Prethodne godine grad Užice je izdvojio 100.000 franaka, a mi smo dodatno podržali sa još 40.000 franaka. Neformalne grupe građana su najčešće donosile odluku da se novac potroši za preuređenje javnih površina. Ukupno je realizovano 18 malih projekata, koji su pozitivno uticali na živote ljudi“, rekao je Alexander Grunauer, direktor švajcarskog programa „Reforma poreza na imovinu“.

Takođe, Užice je od ovog švajcarskog programa dobilo i oko 41.000 franaka za angažovanje 22 poreska popisivača na terenu, što je rezultiralo povećanom naplatom poreza na imovinu u opštinskom budžetu.

SRBIJA GRADOVI