Resavska biblioteka u Svilajncu raspisala 12. KNjIŽEVNI KONKURS „ANDRA GAVRILOVIĆ“ !!!

05/11/2021

Svilajnac-Resavska biblioteka u Svilajncu raspisuje 12. književni konkurs „Andra Gavrilović 2021“ za književno stvaralaštvo na srpskom jeziku u dve oblasti:

m>– pripovetka

– književna kritika (osvrti, prikazi, eseji, a odnose se na dela objavljena od 2000. godine do danas).

Uslovi konkursa:

– Na konkurs slati radove koji nisu objavljeni (u štampanom ili elektronskom vidu).

Obim rada kod pripovetke je 3-10 strana (od 5000-20000 karaktera sa razmakom), a kod književne kritike (prikaz, kritika od 4500-10000 karaktera, esej 15000-20000 karaktera)

– Učesnici šalju 1 (jedan) rad (u okviru jedne oblasti)

– Rad se obavezno potpisuje šifrom

– Ukoliko autor šalje i pripovetku i kritiku oba rada potpisuje istom šifrom;


Autori šalju na konkurs e-mail sa 2 (dva) dokumenta:

1. u prvom rad koji je potpisan šifrom

2. u drugom šifru i njeno razrešenje. Navesti: ime i prezime autora, adresu stanovanja, telefone – fiksni i mobilni, e-mail i biografiju.

Adresa za slanje radova je andragavrilovic@gmail.com

Konkurs je objavljen na sajtu Resavske biblioteke i na blogu književne nagrade https://andragavrilovic.wordpress.com/

Žiri u sastavu Tatjana Janković, pisac i glavni i odgovorni urednik časopisa „Koraci“, dr Vladan Bajčeta iz Instututa za književnost i umetnost i Olivera Mijailović, bibliotekar RBS izdvojiće najuspešnije radove koji će biti štampani u zborniku „Crte i reze 12“.

Rezultati konkursa biće saopšteni javnosti tokom februara 2022. godine, a objavljivanje Zbornika izabranih radova, njegova promocija sa dodelom nagrada održaće se krajem marta.

Nagrada „Andra Gavrilović“ dodeljuje se ravnopravno u obe kategorije, a sastoji se od povelje, novčanog iznosa i objavljivanja rada u Zborniku,.

Konkurs je otvoren do 31.12.2021. g.

Za informacije i druga potrebna obaveštenja obratiti se Resavskoj biblioteci u Svilajncu 035/321-531 ili na e-mail: andragavrilovic@gmail.com

KULTURA VESTI GRADA SVILAJNAC