Odeljenje za poljoprivredu opštine Svilajnac organizuje stručna predavanja za poljoprivrednike !!!

  • Izvor, foto : Opština Svilajnac

04/02/2019

[views]

Svilajnac-Odeljenje za poljoprivredu opštine Svilajnac organizuje stručna predavanja za poljoprivrednike iz svih mesnih zajednica sa teritorije opštine Svilajnac o predstavljanju mera za razvoj poljoprivrede u 2019. godini.

trong>Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Svilajnac za 2019. godinu predviđaju se sledeće mere:

1. Finansiranje kamata za 50 kratkoročnih kredita za aktivna registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Svilajnac u visini od po 500.000 dinara sa rokom dospeća od 9 meseci. Krediti su namenjeni za obrtna sredstva u poljoprivredi ( repromaterijal );

2. Finansiranje kamata za 20 dugoročnih kredita za aktivna poljoprivredna gazdinstva u visini od po 1.000.000 dinara sa rokom dospeća od 5 godina i prvom godinom grejs perioda. Namena kredita je investiranje u osnovna sredstva ( mašine, opremu, objekte u poljoprivredi );

3. 100 subvencija za 100 aktivnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Svilajnac za kupovinu osnovnih sredstava. Vrednost investcije je do 100.000 dinara bez PDV-a, a iznos podsticaja je 70% od ukupne vrednosti investicije;

4. Finansiranje besplatnog veštačkog osemenjavanja goveda. Iznos regresa je 1.500 dinara neto po osemenjenom grlu;

5. Finansiranje organizovanja Resavskog poljoprivrednog sajma u Svilajncu, učešća na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, drugim inostranim poljoprivrednim sajmovima i izložbama stoke.

Osim mera koje daje opština Svilajnac, poljoprivrednicima su predstavljene i mere i podsticaji koje daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Takođe, do 10. februara 2019. godine vlasnici parcela se mogu prijaviti i za besplatne sadnice za pošumljavanje. 
Navedene mere važe od 1. marta 2019. godine. 
Večeras su prezentacije održane u Grabovcu od 18 časova i u Đurincu od 19 časova, a u četvrtak 7. februara su u Roandi od 18 časova i u Subotici od 19 časova.

EKONOMIJA VESTI GRADA SVILAJNAC