Obeležava se Međunarodni dan šuma !!!

  • Izvor: Ljubica Sokić

20/03/2019

SRBIJA  (MNA) – U svetu i kod nas obeležava se Međunarodni dan šuma, kako bi se ukazalo na značaj šume i za zdrav život u gradovima.

trong>Prema podacima Nacionalnog inventara šuma, Srbija, sa oko 30 odsto površine pod šumom, spada u srednje šumovite zemlje, s prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom.

Ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.000 hektara. Od toga u državnom vlasništvu je 1.194.000 hektara ili 53 odsto, a u privatnom 1.058.387 hektara, odnosno 47 odsto.

Šumovitost je, u odnosu na globalni aspekt bliska svetskoj koja iznosi 30 odsto, a znatno je niža od evropske koja dostiže 46 odsto.

Uvećanje šumovitosti u odnosu na referentnu 1979. godinu iznosi 5,2 odsto, što je imalo pozitivan uticaj na stanje i kvalitet životne sredine u celini.

Nacionalnom Strategijom pošumljavanja teži se da se taj procenat podigne na oko 42 odsto do 2050. godine.

Šume u našoj zemlji čini 49 vrsta drveća – 40 lišćarskih i devet četinarskih.

Srbija je potpisala rezolucije donete na IV Ministarskoj konferenicji Evrope u Beču (2003. godine) na kojoj su utvrđeni Sveevropski kriterijumi i indikatori održivog gazdovanja šumama.

Međunarodni dan šuma ustanovljen je 1971. godine na 23. zasedanju Generalne skupštine Evropske konfederacije za poljoprivredu.

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 2012. godine donela odluku da će se obeležavanje Međunarodnog dana šuma organizovati 21. marta svake godine, na dan prolećne ravnodnevice na severnoj Zemljinoj hemisferi, odnosno jesenje ravnodnevice na južnoj.

EKONOMIJA VESTI GRADA ČAČAK